Nyheter om bompenger og vei

Foreslår bomtakst på 400 kroner

Frembygg

Nye E39 blir alt annet enn gratis, viser en ny utredning.

Publisert: 30.apr. 2015 11:14

I dag klokken ti la Statens Vegvesen frem to bompengemodeller for en fergefri strekning mellom Os og Stord.

  • Den første tar utgangspunkt i at en betaler per kilometer. En pris på fem kroner per kilometer foreslås, noe som vil gi en totalpris på 265 kroner for å kjøre mellom Os og Stord.
  • I det andre alternativet betaler en fergetakst + 40 prosent for å krysse Bjørnafjorden, samt en kilometertakst på tre kroner. Det gir en totalpris på 410 kroner.

– I utgangspunktet vil jeg si at det er naturlig at en betaler per kilometer. Dermed blir det like forhold på Vestlandet og Østlandet. På meg virker det også fornuftig å legge seg på et prisnivå på fem kroner per kilometer, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han ønsker ikke at det skal koste ekstra å kjøre over gigantbroen over Bjørnafjorden.

I utgangspunktet vil jeg si at det er naturlig at en betaler per kilometer. Dermed blir det like forhold på Vestlandet og Østlandet. På meg virker det også fornuftig å legge seg på et prisnivå på fem kroner per kilometer, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Han ønsker ikke at det skal koste ekstra å kjøre over gigantbroen over Bjørnafjorden.

Høy statlig andel

Spørsmålet er om regjeringspartiene deler fylkesordføreren i Hordaland sitt synspunkt for hva som er en rettferdig modell. Der har en to utfordringer som en ikke trenger å tenke på lokalt.

  • Frp har vedtatt at de er mot bompenger, men har akseptert at en på såkalte fergeavløsningsprosjekter kan sette en bompengeavift tilsvarende dagens fergebillett pluss 40 prosent. Dette taler mot et system der en kun betaler for per kilometer en kjører.
  • I tillegg har flere sentrale politikere på borgerlig side sagt at E39 skal være mest mulig fullfinansiert. Det betyr at det trolig er fristende å gå for det alternativet som samler inn mest penger.

– Tiden vil vise hvilke alternativ som velges. Men det er jo en uttalt målsatsing fra denne regjeringen at en ikke skal få en for høy bompengesats, sier Tom-Christer Nilsen (H).

Resten av artikkelen fra Bergens Tidende HER

—————————————————————————————

Ny kamp om bompenger

– Er det rettferdig at folk i Melhus og Skaun betaler for gang- og sykkelstier i Trondheim sentrum?

Trønderbladet : Publisert: 27 april 2015 08:59 AM

Braut

Det er fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) som sier dette i Adresseavisen mandag. Braut vil se på om nabokommunene til Trondheim fortsatt skal betale for sykkelstier i byen.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt at bompengesystemet skal evalueres, og Braut ser fram til dette.

– Det er på tide med en ny diskusjon om hvem som yter og hvem som nyter i dette spleiselaget som miljøpakken er, sier Braut til Adresseavisen.

————————————————————————————–
Nå må du betale

KONGSVINGER: Klokka 10 i dag startet bompengeinnkrevingen på den nye motorveien og lokalveiene.

 1430130896809_1

Publisert 27.04.2015 kl. 09:53 Oppdatert 27.04.2015 kl. 13:0

– Innkrevingen starter ved at leverandøren av det tekniske utstyret skrur på en bryter i Spania, opplyser kommunikasjonsrådgiver Georg Ståle Brødholt i Statens vegvesen.

Prisen for enkeltpasseringer i bommene i Kongsvinger er 32 kroner for lette kjøretøy (til og med 3500 kilo) og 64 kroner for tunge kjøretøy.

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 10 % rabatt i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk og Slomarka-Kongsvinger.

Samtidig med at innkrevingen starter i Kongsvinger, endres takstene og rabattstrukturen i bomstasjonene på strekningen Kløfta-Nybakk. Ved passeringspunktet på Nybakk vil det koste 20 (lette kjøretøy) og 40 kroner (tunge kjøretøy).
Beboere på Galterud og Fulu innvilges fritak i bomstasjonen på fylkesvei 175 ved Åsum eller fylkesvei 210 ved Fulu.

Informasjon om fritaksordningen finner du på kongsvingervegen.no

Artikkelen i Glåmdalen  HER

————————————————————————————–

Ny bomvei fra statsråd:

52ec040a84ae8f552256b0c5Noen blir tatt ned, mens andre dukker opp………………………….

Solvik-Olsen tar 592 millioner av bilistene for 7 minutters tur

Regjeringen vedtok fredag utbedring av 7 km av riksvei 36 i Telemark. Prislappen er 383 millioner kroner. Men planen er å sette opp en bomstasjon som skal hente 592 millioner fra bilistene.

ABC nyheter 25april15

Mer om saken HER også.

———————————————————————————————————

Kristiansandregionen: Vil øke 8,5 til 17 millioner busspassasjerer årlig

Vil doble kollektivtilbudet – bilistene får regninga

Om ti år skal bussene i Kristiansand-regionen frakte 17 millioner passasjerer i året. For å få det til må to ting skje: Bomring rundt Sørlandsparken og opp mot dobling av prisen i bommene.

Lysbilde2 (1)

KRISTIANSAND: Dette er hovedbudskapet i de foreløpige planene som det store Bymiljø-prosjektet legger fram fredag for politikerne i det regionale areal og transportutvalget i regionen.

Bompenger til buss

En dobling av buss-tilbudet vil kreve årlig offentlige tilskudd på cirka en kvart milliard kroner i året. Målet er langt hyppigere avganger, null forsinkelser og at befolkningen vil velge buss foran bil.

For første gang skal flere bompenger gå til andre formål enn å bygge vei. Det planlegges at 60 prosent av bompengene går til myke tiltak og drift av kollektivtrafikk, mens 40 prosent går til nye veier. Bompenger skal også brukes til å drive buss-tilbudet i regionen.

– Ingenting er bestemt, men fredag skal viktige veivalg gjøres. Bompenger må nesten inn i finansieringen av kollektivtilbudet hvis vi skal lykkes, sier prosjektleder Jo Viljam Drivdal i bymiljøpakke-prosjektet.

Bomring rundt Sørlandsparken

Prosjektgruppen foreslår at Kvadraturen og Sørlandsparken behandles likt og at det kommer bomring rundt Sørlandsparken

I tillegg snakkes det om enkelte bommer på andre steder i byen, som på Hellemyr, Dvergsnes og Justvik og ved Kjos. Det er også forslag om bommer på broene over Otra.

Det kan bli aktuelt med opp til 15 bommer. Prisen på passeringer ligger an til å bli bortimot doblet i forhold til nå.

– Ett sted opp mot dobling til 42 kroner, vil vi havne, sier Drivdal. Han ønsker ikke si mer enn det nå.

Fylkesordfører Terje Damman, har tidligere antydet dobling. Han mener det må tas kraftig i hvis folk skal parkere bilen og heller gå, sykle eller busse.

 Vi må svelge noen sure piller

Gruppeleder for Høyre i Kristiansand bystyre, Hans Otto Lund, mener det ikke er annet å gjøre enn å godta prinsippene økte kostnader for bilistene og øktsatsing på kollektivtrafikk.

– Vi må svelge noen sure piller for å oppnå det overordnede, som er løsning på transportutfordringene våre. Vi må ta inn over oss at Kristiansand kveles hvis ikke, sier han.

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft har gjort statens syn klart, men sier samtidig at kommunene velger selv.

– Jeg tror debatten fredag vil handle om hvor bommene skal stå. Det er jo mye som kan endres. Men prinsippene må vi akseptere, sier han.

Ordfører Arvid Grundekjøn har ledet prosjektgruppen for Bymiljøpakken. Han sier det som nå legges fram er foreløpige analyser. Det er når kommunene høres, valgene vil bli tatt.

– På et senere tidspunkt skal vi selvsagt forhandle med staten for å få det mest som vi vil, sier han – uten å ville svare på om han personlig er for eller mot for eksempel bompengering rundt Sørlandsparken.

Hele artikkelen HER

———————————————————————————————————

978x

 

Oslo vurderer drastiske elbil-tiltak

Elbilene kan bli kastet ut av kollektivfeltet, og vanlige biler kan ende opp i ett felt.

KNUT ARNE MARCUSSENknut.arne.marcussen@autofil.no

Dagbladet «Bil» tirsdag 21. april 2015, kl.16:13

Samtidig som vi rundet 50 000 registerte elbiler i Norge, varslet busselskapet Ruter at bussene deres i morgenrushet har fått redusert farten med over 20 prosent, på grunn av elbilenes oppblomstring i kollektivfeltet.

Det har fått politikerne til å våkne.

Her er tiltakslistaIfølge byråd for samferdsel og miljø i Oslo kommune, Guri Melby (Venstre), er det en rekke drastiske tiltak som er under utredning på innfartsveier med tre filer:


• Et helt eget felt for kollektivtransport (bare buss og taxi).
• Et felt reservert for elbiler og andre nullutslippsbiler og kanskje kompiskjøring (flere personer i bilen), samt næringstransport.
• Begrenset adgang til kollektivfelt i rushtiden.
• Og til slutt et siste felt for vanlige biler og øvrig trafikk.

– Vurderingen skal ende i en egen miljøfeltutredning, som skal gi sitt foreløpig svar til sommeren, sier Melby til Dinside.

Mer HER

————————————————————————————–

Slik vil de endre bompenge-Norge

afp000522253-g1o7RKEyTe

Aftenosten 17april15

Regjeringen kutter antall bompengeselskap og åpner for bompengerabatt for bilistene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte i dag ny bompengereform som Regjeringen har varslet.

Målet har vært å redusere tallet på bompengeselskap kraftig, effektivisere drift og redusere finansieringskostnader.

– Vi har kommet frem til et godt kompromiss blant de partiene som har flertall. Vi vil gå vekk fra de rundt 60 bompengeselskapene som finnes i dag, og samle de i tre deler som legges regionalt, sier Solvik-Olsen.

Vil doble foreslått rabatt

Han mener de kan gi bilistene opptil 20 prosent rabatt på bompengebrikkene.

– Forrige regjering ville ha en rabatt på 10 prosent alle steder. Vi vil jobbe for at bompengerabatten som ligger i alle brikker blir økt, og jeg ser ikke bort ifra at vi kan doble den opp til 20 prosent, sier Solvik-Olsen.

 ————————————————————————————–

Anbefaler at bilistene delvis finansierer ny E 39:

Kan koste 160-320 kroner i bompenger

E391

Det kan koste mellom 160 og 320 kroner i bompenger å kjøre fra Søgne til Ålgård med privatbil på nye E 39. For tyngre kjøretøy kan det bli dobbelt så dyrt.

Dette er realiteten hvis de gamle premissene for bompengefinansiering får råde, rapporten fra SVV er basert på slike, men en god del av disse premissene blir jo borte med det nye veiselskapet, så la oss håpe at fornuften følger med de gode intensjonene her og gjør at dette blir betydelig mindre, helst null.
Artikkelen er «abolåst», men gjengir litt her.

Overskrift: » Anbefaler at bilistene delvis finansierer ny E 39:
Kan koste 160-320 kroner i bompenger» (Det er SVV som «anbefaler» her.
«Vi har tatt utgangspunkt i en pris på to eller eventuelt en krone per kilometer, sier Karl Sandsmark, senioringeniør og bompengekoordinator i Statens vegvesen, region sør.
I mars i år leverte Statens vegvesen en rapport om mulighetene for bompengefinansiering av en ny firefeltsvei mellom Søgne og Ålgård, en strekning på rundt 16 mil.
Fædrelandsvennen 17april15

 

—————————————————————————————————-

 

 

 

11150359_656503094477442_7009397137035004613_nDebatten NRK 16.april.15

C.a 28min.og 35 sek. slipper Johan til.

Debatten

———————————————————————————————————

Stiv pris for å kjøre fra Stavanger i tunnel

27 MRD i RØR? Hordfast ble «over natten» syv milliarder kroner dyrere, i vegvesenets anslag over hvilke kostnader man står overfor på veisiden de kommende tiårene. I Stavanger har de fått en «fasit» på hva de skal betale for sin del av den fergefrie kyststamveien: 300 kroner per tur.

Vegvesenet varsler 300 kroner i bompenger for Rogfast. Hordfast vil bli cirka dobbelt så dyr å bygge. Nettavisen 16.april.15

Fra NRK om lanseringen av de nye veiplanene 14.apr.15

 

Her igjen blir bompengene luftet litt, eller rettere sagt hvordan det nye veiselskapet reduserer behovet for å følge bompengepremissene.
Og dette liker vi (se uthevet skrift)

«Dette er en helt ny måte å gjøre det på. Med det nye selskapet blir man langt mindre avhengige av årlige budsjetter. Nå kan store prosjekter finansieres i det nye fondet, sier en kilde til Agderposten.

Det er et faktum at dersom man skulle klart byggestart neste år uten penger fra det nye fondet, ville det blitt med opplåning MED BOMPENGEVEDTAK !! som lånegaranti eller å kjøre anlegget som et OPS. Det siste har spesielt FrP vært skeptiske til. Nå slipper de det, ettersom de fem milliardene som trengs, er sikret fra infrastrukturfondet.»
Veiselskap gir E18 oppstart i 2016 Agder posten 13.apr.15

 

Ikke et kløyva ord om bompenger, om det blir bompenger eller ikke, eller hvor stor andel i så fall, men en gladnyhet likevel, dette var jammen på tida og at det ser ut til bli en kontinuerlig bygging ikke kladde her og der, er jo grunn nok til
optimisme.. denne gjengen leverer så de ljomer
Vil bruke veiselskap til å bygge ny E39  (ikke noe om bompenger, men god sak) Fevennen 13.apr.15


Foreslår lovendring for å kunne holde mer hemmelig
 BT 8.apr.15

Venstre vil forby fossilbiler i bykjernene inne 2020  11-apr.15

Varsler kraftig økning i rushtidsavgiften i Kristiansand  11.apr.15

Slikt koster nok mer en det smaker 9.apr.15

Bompengemotstandere stiller til valg i Stavanger 30.mar.15

BT Signaal skeptiske til samferdselsministerens forslag 08.sep.14

 

 

One response to “Nyheter om bompenger og vei

  1. Dette blir nok bra!

    Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s