Category Archives: Blogg

Er bomstasjoner verdiskapere i samfunnet?

Sannhetens skilt

Følgende kan man lese i adressa.no 3.mars

«Vil fortsette med bompenger etter at denne veien er nedbetalt» og videre:

«Pengene ønsker Naturvernforbundet å bruke på å oppgradere kollektivtrafikken i Orkdalsregionen, samt økt satsing på gang, – og sykkelveier, samt «park and ride»-løsninger.»

lenge propagandaen, kamuflert i retorikken om de «slemme og illeluktende bilistene», klarer å få folk flest til å tro at bompenger er en slags rettferdig straffeskatt og/eller smart inntekt til felleskassen, på lik linje med eksporten av gass, olje og fisk, at bomstasjonene er verdiskapende anlegg på lik linje med et smelteverk, oljeplattform eller oppdrettsanlegg, så vil slike ideer fortsette å dukke opp dessverre.

Bomstasjoner er ingen av delene, de er betalingspunkter for en skatt som igjen blir innkrevd  av rundt 70 forskjellige selskaper hvor alle har sine styrer, ansatte, driftskostnader og diverse kapitalutgifter, omtrent annen hver innkrevd krone i snitt på landsbasis  går til å drifte bomstasjonene og selskapene.

Bomselskapene suger ut penger fra samfunnet i stedet for å skaffe verdier, mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende som betaler millioner i bompenger årlig, trekker tilsvarende beløp fra på skatten, i det store regnskapet er bompengene utvilsomt også inflasjonsdrivende slik at varer og tjenester til både individene og det offentlige koster mer en de ellers ville gjort, ser man på bilen og bilismen, dens rolle i vårt velstands og velferdssamfunn, med noenlunde realistiske øyne, er vi jo bilister alle sammen, alle tjenester, all kultur, all verdiskapning vår fritid osv er avhengig av transport i en eller annen form, i det bildet spiller personbilen en meget viktig rolle, å fordyre driften av den utover all fornuft som Norge faktisk gjør med bompengene f.eks. fordyrer samtidig hele samfunnet.
M.a.o. bomstasjoner  er ikke verdiskapende i det hele tatt.

Det er der i mot «bilistene» denne retorisk «illeluktende gjengen av egoister og miljøsvin» som er de virkelige verdiskaperne på sin vei til og fra sine jobber, utførende tjenester for samfunnet, noe livsviktige oppgaver sågar, som er verdiskaperne i samfunnet, at mange velger det fleksible og allsidige likevel kostbare verktøyet, personbilen, til å forflytte seg burde de heller få skryt for og ikke skrape, uansett så vil denne typen skatteinnkreving som bompengene har vist seg å være, aldri kunne bli samfunnsmessig klokt, all den tid vi har godt etablerte skatte og avgiftsetater på landsbasis som leverer stort sett sine innkrevde midler uavkortet til felleskassen.

Bompenger er og har for lenge siden, blitt mer et maktmiddel en inntekt for fellesskapet, maktmiddel for sentrale politikere for å detaljstyre  lokalpolitikken i samferdselsløsninger, skal vi virkelig la dette tullet fortsette?

Artikkelen i adressa HER

 

Bredt enige politikere, er det bra?

Aksepterer mer i bomavgift og flere bommer

«Det er bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. Pengene skal blant annet gå til å sponse bussbilletter.»

«Vi er helt tydelige på at bompenger også må gå til å drifte kollektivtrafikken, hvis ikke får vi et dårligere tilbud, sa Trond Blattmann (Ap) på onsdagens formannskapsmøte.»

Dette og mye annet rart kan man lese i dagens Fædrelandsvennen ifb med den såkalte bymiljøpakken til Kristiansand og hvilke tilleggsmidler er nødvendige for å få pakken.

Det var vel også ganske bred enighet blant politikere om dette med å blande inn Etanol i drivstoffet og dermed ettergi veibruksavgiften, at det så viser seg at for å få dette til måtte oljeselkapene kjøpe inn produkter utvunnet fra palmolje som i sin tur er egentlig blitt bannlyst fordi den beviselig raserer regngskogen, naturens egen gjenvinningsanlegg for CO2 !! M.a.o bred enughet er ikke alltid samenfallende med bred fornuft.

Bompenger blir omtalt av noen politikere i denne artikkelen som en mulig honningkrukke:

«Men samtidig er noen politikere skeptiske til at bompengene skal bli en honningkrukke for å betale for dyre utbygginger.»

Samtidig dukker rettferdighetsspørsmålet opp igjen i kontekst med at flere bommer vil gi mer rettferdighet:

«Bomsatsene må nok øke og vi trenger en mer rettferdig fordeling av bompengene. Men kommer det mange penger på bordet, må vi være edruelige i måten vi bruker dem på. Vi skal gjøre ting skikkelig, men ikke flotte oss, sa Pål Harv (H).»

Rettferdighet!? det er komplett umulig å plassere en bomstasjon slik at den blir rettferdig, i alle fall ikke når flere og flere av samfunnets lovpålagte tjenester skal nå finansieres med bompenger, ikke bare veiestubben de står plassert ved, når alt mulig annet skal betales med bompenger, eller det lille som er igjen når kostnadene ved bygging, drift, kapitalkostnader ved bomstasjonene/selskapene pluss lønn har tatt sitt, det vil også alltid være en margin på den ene eller den andre siden av bommene som gjør at noe slipper og andre ikke, betalingsevnen ser jo alle at bomstasjonene ikke tar hensyn til i det hele tatt, bare det gjør opplegget både usosialt og urettferdig i seg selv.

Hele denne debatten om hvor mye bompenger vi skal ha, hvor bomstasjonene skal plasseres og hvor lenge skal de stå, baserer seg på premisser satt av stortinget, det samme stortinget som vedtok regnskograsende innblanding av etanol i drivstoffet, vedtatte premisser som tvinger lokale politikere til å godta denne tulleskatten som delfinansiering av stadig flere lovpålagte samfunnstjenester, ikke bare vei som opprinnelig var ment og har ingenting med rettferdighet, fornuft eller klokhet og god økonomi å gjøre, på tide heller å bli enige om å vise både fornuft, klokskap og lederskap og sette foten ned og kreve nødvendige midler som i sin tur kommer da uavkortet til formålene i stedet for å loppe borgerne for denne urettferdige tulleskatten som likevel forsvinner for det meste i driften og lommene på de som vet å utnytte dette systemet.

Mer HER

 

 

«30 kroner pr mil i bompenger!

«Bilister bør betale 30 kroner pr mil i bompenger!!»

2537667

Dette kan man lese i en overskrift over en artikkel i Nettavisen fra 29.feb 2016 (se link nederst her) følgende kan man lese bl.a. i artikkelen:

«Dagens E39 mellom de to byene er på rundt 1200 kilometer. En ny vei vil trolig bli noe kortere, men det kan likevel bety potensielt over 3500 kroner bare i rene bompenger og ferjekostnader for å kjøre hele E39 fra Trondheim til Kristiansand.» EN VEI!! da spørs det om ikke fly er billigere tross flyseteavgiften?

Men sjelden man ser så mange feil i en setning på skarve 8 ord!!

1: Bilister! hvem er nå det egentlig? jo retorikken og stigmatiseringen vil ha det til at hele bunten er  styrtrike egoister som bare har godt av å bære hovedvekten av kostnadene av så viktig infrastruktur som veinettet i Norge faktisk er, via drivstoffavgifter, årsavgifter, engangsavgifter ved anskaffelse, omregistreringsavgifter, ferjebilletter og ikke minst bompenger,  men sannheter er selvsagt helt annen, bilistene er hovedsaklig de som er ute på oppdrag for å skape verdier, yte tjenester både offentlig og privat og av og til for å koble av eller besøke familie og venner og til syvende og sist slår dette idiotiet ut i kostnadsnivået i samfunnet med alle de følgene det får.

2: Bør betale! Hvorfor bør noen som helst betale for lovpålagte offentlige tjenester via et system som sluker mesteparten av det som er innkrevd.
Vi har da for pokker et velfungerende skatt og avgiftssystem, foruten milliarder «på bok» i utlandet.

3: 30 kroner pr mil! Låter som om ikke det koster noe ellers å flytte en bil over en mil uten bompenger.

4: Og den største feilen av dem alle: BOMPENGER burde ikke eksistert i et moderne og velstående samfunn, som Norge faktisk er, som er i tillegg så avhengig av gode kommunikasjonslinjer,veier inkludert, for å fungere optimalt.

Siterer gjerne Johan Morten Nome nok en gang: «Hvis bompenger er svaret, så er spørsmålet feil»

 

http://www.side3.no/motor/–bilister-br-betale-30-kroner-per-mil-i-bompenger/3423197625.html

 

Slipper biler i Norge ut 20 ganger mer NOx en biler ellers i Europa!

Skal ærlig innrømme at denne overskriften er noe villedende, men kan alle andre, så  kan jeg også, uansett så virker det som samme type bil slipper ut mange ganger mer i Norge enn i noe annet land i verden, ser man på avgiftspolitikken og de forslagene som visse politikere har kommet med om totalforbud av biler i stort omfang i hovedstaden f.eks

Jeg sitter med „Sørlandsavisen“ foran meg , en  „gratisavis“ som holdes ute ved reklame fra forskjellige firmaer på Sørlandet, hovedsaklig fra bilbransjen ser det ut som.

For å virke noe mer en reinspikka reklameblekke, prøver de gjerne å ha artikler som kan, ved første øyekast,  virke basert på seriøse fakta, noe som, i dag i alle fall, stiller heller dårlig ved nærmere gransking.

P1170101

I dagens utgave er det et forsidebilde av noen biler som enten står i kø eller kjører meget sakte i skumringen, man kan se eksosen tydelig fra par av bilene, overskriften er nesten like stor som avisnavnet og forteller oss følgende „OPPTIL 20 GANGER HØYERE UTSLIPP“ underteksten til bildet er som følger: „En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) slår fast (!?) at dieseldrevne biler i Norge (!?)har langt høyere utslipp enn hva typegodkjenningen tilsier“

At avisen påstår at TØI slår noe fast i denne sammenhengen er nå en ting, men at det blir antydet at TØI slår fast at tallet er x20 stemmer selvsagt ikke, kommer tilbake til det senere,  den andre (!?) satt jeg grunnet henvisningen til Norge, greit nok det at Norge har noe kaldere vintre en de fleste land nedover i Europa, men kaldkjøring de først par km. gir uansett alltid mer forbruk og dermed utslipp og for alt jeg vet blir det ikke laget egne biler/motorer til bruk i Norge så i den grad dette er et problem er det selvsagt verdensomfattende og rettferdiggjør ikke de vanvittige avgiftene vi allerede har her på berget i forhold til andre land, å ikke si hva som blir foreslått sammen med omfattende bilforbud i hovedstaden f.eks.
P1170102
Om det så er journalistene eller TØI som ikke kan enkel matematikk, skal jeg ikke uttale meg om, men med overskriften i tankene (20 ganger høyere utslipp) leste jeg videre på artikkelen inne i avisen på side 16, der står det med henvisning til TØI forsker Rolf Hagman bl.a.:
„Når man bruker en realistisk kjøresyklus, viser målingene vi har foretatt at personbiler som tilfredsstiller Euro6 har mellom 4 og 20 høyere utslipp ac NOx en kravet“

Videre står det: „ Det er spesielt ved bykjøring og når det er kaldt ute at utslippet skyter i været. Mens godkjenningskravet ligger på 0,08 gram NOx per kilometer, øker dette til 0,35 gram per kilometer ved bykjøring om sommeren, mens utslippet om vinteren ligger på 0,95 gram per kilometer“

Der ramlet jeg av vogna i forholdet til troverdigheten i overskriften og fremlagt fakta, for det første får jeg et gjennomsnitt mellom utslippsforskjell  på x4 og x20 til å bli omtrent x8, men verre blir det når man beregner forholdet mellom kravet (0,08) og hhv sommerutslipp (0,35) og vinter (0,95) hvilket jeg får til å bli hhv x 4,375 mer en kravet og x11,875 mer en kravet på 0,08!

For meg og mine beskjedne mattekunnskaper blir 0,08 x 20 = 1,6 gram per kilometer, det tallet finner jeg ikke i artikkelen faktisk, kun drøyt halvparten nemlig 0,95.

Så følger det avslutningsvis meden  „faderlig“ informasjon fra forskeren om hvor farlig dårlig byluft og hvor viktig det er at både myndighetene og bilprodusentene tar dette på alvor..

Klart 4,3 ganger høyere utslipp sommertid og neste 12 ganger høyere vinterstid, en det kravet er og hva vi trodde, er mye selvsagt og bør tas til etteretning, men hvorfor da sette 20 ganger i overskriften? Og hvorfor kommer det ikke klart frem at dette gjelder gjerne de første par kilometrene (kommer delvis frem da de nevner bykjøring spesifikt).

Det er nemlig slik faktaforvrenging som gjør at slikt blir lite troverdig og bærer tydelig preg av en retorisk agenda som TØI i alle fall bør holde seg for gode til å delta i, uansett hva hensikten er her, om den er enten å forsvare de vanvittige avgiftene vi har på persontransport i Norge, noe som gjør at vi ligger på 18% av husholdningenes disponible inntekter i å forflytte oss, mens resten av Europa ligger mellom 10 og 12%, eller om agendaen er å støtte opp om desillisjonerte drømmere som tror at vi kan fortsatt ha et velfungerende velstands og velferdssamfunn uten personbilen, både i byene og ellers rundt om i landet.

Vi bør etterlyse mer saklig forskning, fri for politisk agenda, alle kort bør på bordet også de som viser hvor nødvendig og viktig personbilen faktisk er for samfunnet , næringslivet og individene og så ta avgjørelser og styre avgiftspolitikken deretter, ikke bare se på de negative sidene ved bilbruken ensidig og attpåtil hauste de opp i dimensjoner som ikke stemmer med virkeligheten, de aller fleste  ting vi mennesker foretar oss har både negative og positive sider, bilen har mange ganger flere positive sider enn negative, kanskje til og med 20 ganger!

Mangelfull konsekvensutredning.

I forbindelse med veiutbygging dukker det opp svulstige og store ord som f. eks. «konsekvensutredning» (KVU), altså en utredning om hvilke konsekvenser selve utbyggingen får.

Johan M. Nome, Daglig leder Bilistenes Aksjonsgruppe

Publisert: 07.sep. 2015 09:07 Oppdatert: 07.sep. 2015 09:07

Dette gjelder dessverre bare den fysiske utbyggingen og ikke konsekvensene av finansieringsformen, som i våre dager stort sett alltid er bompenger. }Hva da med de sosiale og økonomiske konsekvensene for enkeltmennesker, familier, næringsliv og kultur? Hvorfor tas ikke disse elementene med i utredningene?

Mangelfullt finansiert

Store og flotte prosjekter dukker opp overalt i landet, noen av dem er så mangelfullt finansiert at mennesker og familier vil få flere titalls tusen i ekstraskatt per bil, hvordan vil dette virke inn på privatøkonomien?

Næringslivet er i den stilling at de kan skyve mesteparten av ekstraregningen over på forbrukere og kunder, altså deg og meg. Kulturliv og frivillighet vil lide under denne ekstrabelastningen ved at det blir færre som kan være med på dugnader og spleiselag og færre tilskuere vil kunne komme seg på arrangementer.

Hva med folks og familiers sosiale liv? Jeg har fått mange bekymringsmeldinger fra både unge og gamle som ikke lenger kan besøke sine familiemedlemmer eller venner i samme grad som før pga de økte kostnadene ved helt nødvendig persontransport. Bommer er sosialt urettferdig fordi de rammer alle likt, uansett inntekt og stilling. Det sosialdemokratiske prinsippet om at alle har bruk for veier og at det derfor er storsamfunnet som må dekke kostnadene ved bygging, drift og vedlikehold (Vegloven §20) er mer eller mindre et fjernt minne fra en mer solidarisk tid. Å ekstrabeskatte privat persontransport er like lurt som å ekstrabeskatte maskinparken i en fabrikk. Skal vi legge om transportmønsteret vårt fra bil til alternative transportmidler må hele samfunnet bygges om.

Nedbygging av bygdene

Vil vi ha en sentralisering og nedbygging av bygdene må man være åpen på det, og ikke lulle seg inn i en falsk trygghet om at hvis bare litt flere går, sykler eller tar bussen så vil alt ordne seg, sånn er ikke samfunnet vårt bygget opp og det vil bli uhorvelig dyrt å bygge det om. Da går A/S Norge konkurs i løpet av få år.

Jada, jeg vet godt at hvis man har for store utgifter til egentransport til og fra jobb så kan man få skattelettelser MEN hva er da igjen av bompengene, hva er nettoverdien etter at halvparten av bompengene forsvinner i administrasjon, finansieringskostnader og skattelette?Vi ber om en offentlig konsekvensutredning av hvordan bompengefinansiering virker inn på folk, ikke bare hvordan veiene virker inn på fauna og flora.

Er sendt til 12 aviser som leserinnlegg, enn så lenge kun publisert i Fædrelandsvennen

Link på artikkel

Smertegrense og smerter, hvor mye tåler vi i bompengesammenheng?

I dagens Fædrelandsvennen (5.sept15) kan man lese overskriften «Trenger ny bomring for å nå klimamål» en påstand basert på ubekreftede meninger, fordi det finnes ikke et fnugg av bevis om at flere eller dyrere bommer bidrar vesentlig til en såpass trafikkredukjson som i sin tur så skal bidra til vesentlige forbedring av klimaet og den evt menneskelige påvirkningen i så måte, klimaet som så igjen i sin tur er ganske omstridt med henhold til hvor mye av klimaendringene vi har i dag er grunnet våre egne aktiviteter,  klimaendringer i seg selv har selvsagt alltid pågått fra tidenes morgen.

Prosjekt2

Å håpe på å oppnå en vesentlig trafikkreduksjon grunnet enda dyrere andel fra vanlige menneskers lommebok til transport, er utopisk egentlig, Norge bruker vi alt 18% av husholdningenes disp. midler pr i dag i slike utgifter, mens resten av Europa ligger mellom 10 og 12% av husholdningenes disp. midler, så en merkbar reduksjon måtte basere seg på en av to ting, eller begge,

1: Sterkt redusert aktivitet i både næring og kultur og ikke minst i folks forflytting til/fra  trivelige ting som aktiviteter til barna familiebesøk osv.

2: Den andre forutsetningen er at det er et stort antall mennesker der  ute på veien i bilene sine fullstendig uten mål og mening, lite sannsynlig sett i lys av hvor dyrt det faktisk er å eie, holde og ikke minst bruke bil i Norge i dag.

Ordføreren snakker der om at han ikke vet hvor «smertegrensen» går når det gjelder evt satser, det svaret er enkelt, den er nådd for lenge siden, ikke bare for individene isolert sett, men samfunnet i sin helhet, fordi mens ordførerens parti snakker varmt om å redusere skatter for å motvirke den økende arbeidsledigheten, går han her for en av de mest urettferdige, ineffektive ( i forhold til å komme felleskassen til gode) og mest tiltakshemmende avgiften som finnes, bompenger!! nok en stein på en allerede rekorddyr samfunnssektor, samfunnssektor som hele samfunnet er faktisk avhengig av til å fungere, nemlig transport av mennesker, varer og tjenester på vei.

Å etablere en «sannhet» som i og for seg er fullstendig ubekreftet, nemlig klimaskremselen og at det skal være våre «synder» som forårsaker endringer der når vi vet at dette har foregått siden kloden ble til og er fullstendig naturlig, for så å i legge oss og dermed hele samfunnet slike avgifter, avgifter som innkreverne faktisk oftere en ikke sitter igjen med brorparten av, er egentlig akkurat som en hvilken som helst religion, ubekreftet «sannhet» som noen ser seg villige til å betale en tiende til,  men for alle «guders» sin skyld, la oss andre slippe å betale denne tienden, la samfunnet slippe å bli belastet med verdens høyeste transportkostnader grunnet dette tullet, kom heller med gode nok alternativer slik at folk evt velger andre transportmuligheter, for å redusere lokalforurensingen og kostbare køer, men først må vi selvsagt fullføre de iverksatte planene om å bygge veier for å ta unne dagens trafikk både smidig og miljøvennlig.

Smertegrense er nå en ting, vi mennesker tåler smerte veldig forskjellig og dessverre er nok en god del som allerede opplever dagens avgiftstyranni som smertefull nok.

Galskapen når stadig nye høyder

Overskrift i Fædrelandsvennen 1.sept 15

Varsler store endringer for Kristiansand:

Lund har sluppet unna bomstasjoner i 23 år. Nå kan det være slutt.

Det nye bystyret skal bestemme seg for helt ny plassering av bomstasjoner. Det kan ende med at også folk på Lund må gjennom bommen når de skal til sentrum.

En arbeidsgruppe jobber med forslag til hvordan bilbruken skal begrenses og samferdselstiltak skal finansieres. Begge deler kan bli løst ved å legge bomstasjoner på nye steder og skru opp prisene. Her er Thomas Gottwals på vei hjem fra jobb over Lundsbroa, et av stedene som nå kan få bomstasjon.
Artikkelen er abonnementlåst, men overskriften sier det som sies skal, men linker til den nederst her for de som evt vil kjøpe dagspass og lese hele artikkelen.

Leser i en bildetekst ved artikkelen at Elianne Marianne Johanne Brulid fra MDG håper at «inntektene» fra nye bomstasjoner vil gå til å bedre forholdene til de syklende, hun representerer et parti som helst ser at ALLE sykler, går eller tar bussen i verste fall bruker el bil, nemlig bompengefri transport alle fire!?, synes dette oppsummerer ganske bra hvor forstyrret tankemønsteret er til disse selvpåståtte klima»heltene» er.

I framtiden kan folk på Lund og Sødal bli nødt til å gjøre som De Grønnes lokallagsleder Elianne Marie Johanne Brulid. Hun sykler til og fra jobb i Rundingen og håper noe av inntektene fra nye bomstasjoner vil gå til å bedre forholdene for de syklende. Hun mener at et alternativ til bom på Lundsbroa kan være å gjøre den om til kollektivbro.

Bomstasjoner er på ingen måte noen slags verdiskapende anlegg eller verdifulle inntektskilder for samfunnet, men rett og slett innkrevingspunkter på en av vår tids mest ineffektive og urettferdige flatskatter, flatskatt som rammer alle likt i kroner og øre, dermed de med minst fra før av hardest, store deler går til selve innkreverne og kommer aldri frem til felleskassen i form av midler til bruk til f.eks sykkelstier eller noe annet, i tillegg til dette er de direkte fordyrende på hele samfunnet grunnet dyrere transportkostnader på både varer og tjenester, dempende på utvikling i både næring og kultur, noe som igjen rammer de svakeste blant oss hardere en andre.

Link på artikkelen fvn 1sept15