Category Archives: Blogg

Ønsker du å skrive under på at du er MOT bompenger i Norge? Følg link under:

Registrer din underskrift her

Bompenger inn til IKEA

9179470d-ff5f-43de-a1f3-500ccddd6db9

Følgende uttalelser fra Lillesands ordfører, når han fikk høre om forslaget om bom inn til IKEA, kaller Fædrelandsvennens redaktør for arroganse!? Lurer på hva folk flest synes hva som er det arrogante i denne saken?

sitat: «Vi kan ikke ta ansvar for det de driver med i Kristiansand. De får tuste med sine planer i Sørlandsparken vest. Ikea ligger i Lillesand og vi vil ha Lillesand som en bomfri sone, sier Lillesandsordfører Arne Thomassen til Fædrelandsvennen. Og legger til: – Hvis det blir en realitet, må vi legge en ny vei inn til Ikea som ikke går gjennom Kristiansand.» sitat slutt

http://www.fvn.no/mening/Arroganse-fra-Lillesand-692375b.html

Står virkelig bompengeordningen, i det omfang den har utartet seg til, i Norge for fall?

løkka9

Skisser viser utbyggingen over Gartnerløkka og utover Vesterveien.

Optimistisk? Ja det kan jeg gjerne innrømme, men alle fall så raser bompengedebatten videre i Kristiansand, det er bra fordi det er jammen på tide å ta dette uvesenet og dissekere det skikkelig, konsekvenseanalyse og se på ringvirkningene av dette i  samfunnet og ikke minst hvordan dette særnorske fenomenet (i omfang) påvirker individenes, næringens, kulturens og samfunnets økonomi og prisnivå.

Det som begynner på bli veldig interessant i denne sammenhengen, er hvordan politikere fra diverse sider i partilandsskapet begynner å uttale seg om bompengene, virkningen, nødvendigheten og ikke minst urettferdigheten,

Har sakset noen «Gullkorn» fra dagens(1sept16)  Fædrelandsvennen, når det gjelder bompenger og bymiljøavtalen for Kristiansand, spesielt hvor Gartnerløkkautbygging (bildet) til 3 milliarder er under lupen.

De Grønnes Marte Rostvåg Ulltveit-Moe sier:

«Vi er ikke for Gartnerløkka. Bompenger til mer vei er ekstra skatt av de svakeste for å fremme de rike bilisteneBompenger til buss og sykkel, som vi vil ha, er å ta vare på fremtiden og omfordele til de som har minst»

Hun kunne bare sagt som det er: «Bompenger er ekstra skatt av de svakeste, skatt som de med gode råd ikke bryr seg så veldig om»

Halvor Fjermeros fra partiet Rødt:
«
Vi kan ikke bare øke og øke den økonomiske belastningen for fattigfolk og arbeidsfolk og øke bompengene fordi noen sier klima. Nå må vi se helheten her».


Bompenger er og har aldri vært verken klima eller miljøvennlige uansett.

Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) sier utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig.:«Jeg reagerer kraftig på utspillene fra Frps Åse Michaelsen og APs Randi Øverland. (De to forslår å droppe gartnerløkka utb.bl.a.)
Å så tvil om Gartnerløkka nå, er ikke bra, sier Grøvan.Han mener utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig for å sikre fremkommelighet for både folk og næringsliv og sikre at Kristiansand består som en attraktiv by å etablere seg i».

Her kunne Grovan også og med rette heller sagt, at at innføring av 8 nye bommer og 50% foreslått økning i satsene ikke vil gjøre byen mer fremkommelig og i alle fall ikke «en attraktiv by» å etablere seg og bo i.

Uansett, så tror undertegnede at det kommer til å bli ganske så interessant å følge med på den generelle bompengedebatten frem mot valget 2017.

 

Stopp galskapen, stopp bompengene.

 

Stopp galskapen! Planene om E18-utvidelse må avlyses

Det er usolidarisk å bygge infrastruktur som bare de aller RIKESTE!? har råd til å bruke.

Dette kan man lese i dagens (10mai16) Dagbladet og signert av følgende:

RAUAND ISMAIL
Talsperson i Akershus Grønn Ungdom
SINDRE T. H. FJELDSTAD
Talsperson i Oslo Grønn Ungdom
CAMILLA SALAS GULLIKSEN
Miljøansvarlig i AUF i Akershus
AGNES NÆRLAND VILJUGREIN
Leder i AUF i Oslo
SYNNØVE KRONEN SNYEN
Leder i Akershus Sosialistisk Ungdom 
LUKA DYRNES
Leder i Oslo Sosialistisk Ungdom

998961_416229371822192_1050155313_n

Ikke akkurat gjengen man forventer at skulle støtte oss som bekjemper bompengene og andre urettferdige og uforholdsmessig høye bilavgifter, men de har fått med seg at bompengene gjør den selvfølgen å kunne forflytte seg i egen bil, vanskeligere for vanlige mennesker og ikke minst de med dårlig råd, mens «de rike» bare rynker litt på nesa og turer videre.

Vedum med på leken.

En annen som virker stadig mer frempå i motstanden mot bompengene er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, riktignok beskylder han på P4 i dag, FrP alene for bompengenes tilstedeværelse og at de har økt de siste to årene (egentlig har de økt hvert år siden de ble innført) men det er gledelig å se at FrP har fått en alliert på stortinget i Vedum og hans parti, så da kommer nok flere til leken etter hvert, motstanden mot bompengene er stor og voksende i befolkningen, så på mange måter er dette blitt en tverrpolitisk sak.

vedum

Til både Vedum og denne alliansen av unge grønne, AUF,ere og unge sosialister, vil jeg bare si, kjemp med oss mot bompengene, de er som dere unge har innsett urettferdige og usosiale, i tillegg påvirker de prisnivået i hele samfunnet på en måte som også rammer de svakeste blant oss, vi må ha veier, veier som er sikre og effektive slik at vi ser trafikken flyte jevnt og tryggt, trafikken som for det meste består av folk og varer til/fra samfunnets mange funksjoner og tjenester, E18 inn til Oslo er utdatert i forhold til dagens trafikk, det må gjøres noe med, samtidig tror jeg vi alle kan enes om at fremtidig trafikkvekst bør tas så mye som mulig med alternativer til personbilen, men å oppføre seg og utøve retorikk som at vi kan fjerne bilen, er å oppfordre til et samfunn ingen av oss ønsker seg, heller ikke unge sosialister eller AUF, ere, er noe usikker på enkelte hos de grønne, men tror innerst inne ikke de ønsker slike bilfrie samfunn, hvor bare eliten farter rundt i sine limousiner, mens den øvrige befolkninger er hensatt til meget begrenset bevegelsesmønster og helst holder seg innenfor elitens forhåndsbestemte områder.

Vi bompengemotstandere takker for støtten om en fra noe uventet hold.

Uten bilen stopper Norge, uten gode veier til bilen taper hele samfunnet, individene og miljøet.
La oss nå heller stå sammen om en bedre samferdsel og fremtid i Norge, samferdsel hvor bilen fortsatt blir en del av løsningen og ikke ensidig utpekt som hovedproblemet.

Ja til bedre samferdsel, bedre veier inkludert, men NEI TIL BOMPENGER.

 

Rushtidsavgift og avgift på Farris!

cropped-cropped-bompenger-streikgirgratisbompasseringer1.jpg

«Å legge rushtidsavgift på næringstrafikk er som å legge alkoholavgift på Farris for å redusere alkoholforbruket»

Slik reagerer lastebileierforbundets regionsjef for Agder og Rogaland Reidar Retterholt på nyheter om økt rushtidsavgift i Kristiansand.

Mer om dette HER

Der kan man bl.a. lese at regionlederen synes det er helt absurd å ilegge næringstrafikk slik avgift, da slikt vil fordyre transporten, gjøre økonomien til bedriftene vanskelig og dertil legges det frem et resultat i form av en liste over hvordan bompengeutgifter fordeles mellom transportørene og de som mottar tjenestene.

Ser sånn ut:

Spørsmålet som er stillet lyder: «Betaler kunden for bompengeutgiftene utover det som er avtalt på forhånd?«

68 prosent av kundene som trenger tank-, bulk- og farlig gods-transport betaler ekstraregningen. Det er høyeste andel blant de forskjellige kategoriene lastebiltransport.

Innen langtransport betaler kun 31 prosent av kundene for «ekstra» bompenger.

Innen vei, anlegg og bygg er andelen 52 prosent.

Distribusjon i by/tettsted: 43 prosent.

Landbrukstransport: 64 prosent.

Spesialtransport: 48 prosent.

Miljø- og renovasjonstransport: 42 prosent.

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, men næringstrafikk er mer en bare godstrafikk inn og ut byene, er nemlig også transport av folk til/fra verdiskapning, til/fra å utøve tjenester for samfunnet både offentlig og privat, mer av dette kan sikkert tas med kollektivtrafikk, gange og sykling, men ikke alt, ikke mer en at alt av godstransport kan aldri tas 100% av tog eller båt.

 

Da blir det selvsagt like dumt å avgiftsbelegge den type næringstransport (mennesker til/fra sine oppgaver) som å avgiftsbelegge godstransporten, vil gjøre økonomien vanskelig  til de som er nødt å ferdes slik og samtidig fordyre transporten som i sin tur forplanter seg videre i samfunnet i dyrere varer og tjenester, både offentlig og privat.

 

Så dette gjelder ikke bare rushtidsavgiften i Kristiansand, men bompenger generelt, uansett på hvilke premisser eller på hvilket alibi bompenger blir innført på, det er og blir som å avgiftsbelegge Farris for å få ned alkoholforbruket.

 

Vi må heller ikke glemme at uten bompenger er det så absolutt ikke gratis å starte opp et kjøretøy og bevege det fra A til B, det er mange skatter og avgifter både på anskaffelse og bruk fra før av.

Fra 4. april: Bobiler og personbiler får like bomtakster

Pressemelding | Dato: 10.03.2016

| Nr: 74/16

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene. Som en del av det arbeidet reduserer vi nå bomtakstene for bobiler og tyngre personbiler. I dag betaler mange bobiler samme takst som vogntog. Det oppleves urimelig. Nå endrer vi dette, og de fleste bobiler likestilles med personbiler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Denne endringen vil bety lavere bomkostnader for mange bilister. Samtidig vil det styrke Norge som destinasjon for bobilturismen.

I dag er bomtakstene for tunge biler to til fem ganger høyere enn personbiler.

– Jeg tror flere vil reise til Hitra og Frøya med bobil når de må betale 119 kroner, og ikke 595 kroner, som i dag. Et raskt regnestykke viser også at for strekningen Oslo-Nordkapp vil prisen gå ned fra 539 kroner til 231 kroner. Med denne endringen håper jeg flere velger å kjøre på norske veier, fremfor å kjøre om Sverige, og på den måten styrke norsk hotellnæring, norske serveringssteder og severdigheter, sier Solvik-Olsen.

Flere tiltak for å redusere bompengebelastningen

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for alle bilister, og vi har satt i gang flere tiltak for å få dette til. Vi har allerede kuttet bomtakstene på en rekke strekninger og helt fjernet bomstasjoner en del steder. Regjeringen har også foreslått for Stortinget å bevilge mer penger til bompengekutt, men oppnådde ikke flertall for regjeringens løsning. Vi jobber derfor nå med alternativer som kan sørge for lavere takster i de mange bomsnittene vi har her i landet.

– Videre arbeider vi med en bompengereform som innebærer at 50-60 bompengeselskaper reduseres til fem regionale selskaper. Vi har fra 2016 innført et nytt, forenklet takstsystem, som skal gi sterkere insentiv til å benytte elektronisk brikke. Tiltakene i reformen vil bidra til at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastuktur for vei, og mindre til administrasjon. Det er også et mål å øke brukervennligheten, sier Solvik Olsen.

Endringer fra 4. april

Endringene i bomtakst for bobil og tyngre personbiler trer i kraft 4. april, og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygrupe M1. For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Nyheten om reduserte bomtakster for bobiler ble tatt godt imot av leder for Norsk bobilforening, Kurt Terje Jensen (til venstre), under et møte i Samferdselsdepartementet torsdag. (Foto: Frøydis Tornøe,

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Galskapen viser stadig nye sider av seg selv

Mener å ha lest et sted at den som skulle henges i gamle dager, måtte betale både for galgen og lønna til bøddelen…

Følgende kan man lese i Fædrelandsvennen 8 mars 2016

Kan koste over 40 millioner for nye bommer

Det skal kreves inn opptil fem milliarder i bompenger i Kristiansand. Samtidig koster det titalls millioner både å etablere bommene og drive dem.

Kristiansand kan få opptil 15 bommer når en ny bymiljøavtale kommer. Bilistene må betale både for å få bommene opp og drifte dem.

FAKTA: BOMPENGER I NY BYMILJØAVTALE

  • Vanligvis koster det mellom to og tre millioner for å etablere en ny bomstasjon. Det vil si mellom 20 og 45 millioner for de 15 bommene som er planlagt i Kristiansand.
  • I tillegg kommer utgifter til drift. Det koster 15 millioner i året å drive dagens fem bommer. Tar man med avskrivinger og tap på krav, er prisen 30 millioner.

Det kan altså koste tre millioner å etablere en bom og like mye å drifte den. Politikerne skal bestemme hvor mange bommer som kommer.

– De nye bompunktene og prisnivået ved passering blir nok det vanskeligste i ny bymiljøavtale. For dette er noe folk vil kjenne på lommeboka, sier Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF.

Bilde2

Slik er utkastet til plassering av bomstasjoner. De grønne punktene viser dagens bommer, mens de røde viser de nye. Dagens bom på Grim blir lagt ned, men det kommer en ny på Krossen.

Mer HER