Author Archives: Kristjan Hilmarsson

Bompengemotstandarar stiller til val i Stavanger

Bompengemotstandarar stiller til val i Stavanger

– Ambisjonen er tre eller fire representantar i bystyret, seier Frode Myrhol, som står øvst på lista til «Nei til mer bompenger i Rogaland

Nei til mer bompenger i Rogaland

30.03.2015, kl. 20:19

 

 

I dag leverte Myrhol si liste med 27 namn til kommunen, og dermed stiller «Nei til mer bompenger i Rogaland» til kommunevalet i Stavanger til hausten.

– Det er nesten 24.000 som likar sida vår på Facebook, og då me samla underskrifter for å stilla liste før jul, fekk me 3500 underskrifter på fire dagar. Me får sjå kor god valkamp med klarar å driva, men ambisjonen er tre eller fire representantar, seier Myrhol.

Kor dei kjem til å plassera seg i det politiske landskapet veit han ikkje, anna enn at dei kjem til å jobba mot bompengar. Men Myrhol ser føre seg at dei kjem til å plassera seg rundt midten.

– Me har ingen standpunkt endå, og det er heilt ope kven me vli samarbeida med. Me vil nok stela nokre stemmer frå Høgre og Arbeidarpartiet, og kanskje Framstegspartiet. Dei er jo mot bompengar, men kanskje me kan ta dei veljarane som ikkje er samde alt det andre partiet står for, seier Myrhol.

Etter påske blir litt meir av dette klart, då skal dei utarbeida partiprogrammet.

Mer HER:

BT Signaal

Det er mange krefter der ute som vil vedlikeholde bompengeinnkrevingen og til med og motarbeider forslag til å forenkle og gjøre den mer effektiv og mindre kostbar, som Solvik-Olsen sier i siste avsnitt her: «Men utspillet vitner om at det over tid har utviklet seg sterke økonomiske interesser i innkreving av bompenger, og er i seg selv et tegn på at tiden for en reform er overmoden»

BT Signaal (stor leverandør til bomselskapene av utstyr og løsninger) om forslaget til færre bomselskaper:


«Likevel skaper regjeringens arbeid med å samle selskapene bekymring hos deler av bransjen. BT Signaal, en av Norges største private driftsoperatører for 27 bompengeprosjekter, risikerer å miste mange av sine oppdrag. I tillegg mener de at regjeringens planer kan påføre samfunnet et tap i milliardklassen.

– Jo større, jo dyrere

– Det er banalt å tro at man kan kutte kostnader ved å kutte i antallet private bompengeselskap. All gransking på dette området viser det motsatte. Vi savner beslutningsgrunnlaget til regjeringen, sier direktør Trond Juvik i BT Signaal.»
Det står en del mer i selve artikkelen, men her hva Solvik Olsen har å si som svar til BT Signaal:

«Påstanden om at det blir dyrere med færre innkrevingsselskaper faller på sin egen urimelighet. Jeg respekterer at eksisterende bomselskaper kjemper for sine nåværende inntekter, men det er ingen grunn til å tro at man trenger 50–60 selskaper for å organisere innkreving av bompenger, som i praksis er innkreving av ekstraskatt. Det blir som å si at man trenger 50–60 skatteetater for å innkreve inntektsskatt, sier Solvik-Olsen.

Men utspillet vitner om at det over tid har utviklet seg sterke økonomiske interesser i innkreving av bompenger, og er i seg selv et tegn på at tiden for en reform er overmoden, legger Solvik-Olsen til.»
Linker:

http://www.nationen.no/samferdsel/ketil-solvik-olsen-kritiseres-for-forslag-om-faerre-bompengeselskaper/


http://www.btsignaal.com/

Misnøye med bompengene

Misnøyen med bompengene og hvordan fenomenet har fått utarte seg i Norge er voksende over det meste av landet, det er aktive Nei til bompenger facebook grupper i nesten alle fylker og flere byer og bygder også.Calving pissing on roadtoll

 Det er selvsagt vel og bra at folk engasjerer seg lokalt og prøver å gjøre noe med dette, men egentlig er hele bompengeshowet styrt fra sentralt hold, nemlig stortinget, men med en viss ansvarsfraskrivelse fra stortingspolitikere og over til fylkes og kommunepolitikerne, med diverse bypakker og andre premisser, slik at for å kunne få bevilgninger til en veistubb eller andre trafikkløsninger, må de lokale politikerne som oftest samtykke såkalte «spleiselag» som innebærer en viss andel bompenger for å finansiere tiltaket, dette blir så som regel en ekstra beskatning på befolkningen og har mange andre negative sider i tillegg.

Det har så vist seg at når først de lokale politikerne har fått dette verktøyet, finnes det nesten ingen grenser for kreativiteten i det å finner på stadig nye bruksområder for bompengene, dermed blir det lettvint å øke beløpene i bomstasjonene og likedan opprette nye stasjoner og så bruke det som kommer inn til varierende formål, klimatiltak, trafikkregulering, osv.

 Det er derfor logisk å mene at vi aldri blir kvitt bompengene eller får redusert de nevneverdig hvis ikke vi klarer å engasjere oss både tverrpolitisk og på riksplan, m.a.o. forene kreftene fra de diverse lokale gruppene til en felles protest mot bompengene i den form de er i nå.

Derfor fikk undertegnede ideen om å lage en side, eller nettsted hvis en vil, hvor alle de forskjellige protest gruppene kunne samles, hente informasjon, finne hverandre og har jeg derfor lagt linker  på nettsteder til de forskjellige gruppene (mest Facebookprofiler) HER

 Er for all del åpen for forslag om hva som bør være med her av opplysninger og dokumentasjon.