Author Archives: Kristjan Hilmarsson

Bompenger inn til IKEA

9179470d-ff5f-43de-a1f3-500ccddd6db9

Følgende uttalelser fra Lillesands ordfører, når han fikk høre om forslaget om bom inn til IKEA, kaller Fædrelandsvennens redaktør for arroganse!? Lurer på hva folk flest synes hva som er det arrogante i denne saken?

sitat: «Vi kan ikke ta ansvar for det de driver med i Kristiansand. De får tuste med sine planer i Sørlandsparken vest. Ikea ligger i Lillesand og vi vil ha Lillesand som en bomfri sone, sier Lillesandsordfører Arne Thomassen til Fædrelandsvennen. Og legger til: – Hvis det blir en realitet, må vi legge en ny vei inn til Ikea som ikke går gjennom Kristiansand.» sitat slutt

http://www.fvn.no/mening/Arroganse-fra-Lillesand-692375b.html

Står virkelig bompengeordningen, i det omfang den har utartet seg til, i Norge for fall?

løkka9

Skisser viser utbyggingen over Gartnerløkka og utover Vesterveien.

Optimistisk? Ja det kan jeg gjerne innrømme, men alle fall så raser bompengedebatten videre i Kristiansand, det er bra fordi det er jammen på tide å ta dette uvesenet og dissekere det skikkelig, konsekvenseanalyse og se på ringvirkningene av dette i  samfunnet og ikke minst hvordan dette særnorske fenomenet (i omfang) påvirker individenes, næringens, kulturens og samfunnets økonomi og prisnivå.

Det som begynner på bli veldig interessant i denne sammenhengen, er hvordan politikere fra diverse sider i partilandsskapet begynner å uttale seg om bompengene, virkningen, nødvendigheten og ikke minst urettferdigheten,

Har sakset noen «Gullkorn» fra dagens(1sept16)  Fædrelandsvennen, når det gjelder bompenger og bymiljøavtalen for Kristiansand, spesielt hvor Gartnerløkkautbygging (bildet) til 3 milliarder er under lupen.

De Grønnes Marte Rostvåg Ulltveit-Moe sier:

«Vi er ikke for Gartnerløkka. Bompenger til mer vei er ekstra skatt av de svakeste for å fremme de rike bilisteneBompenger til buss og sykkel, som vi vil ha, er å ta vare på fremtiden og omfordele til de som har minst»

Hun kunne bare sagt som det er: «Bompenger er ekstra skatt av de svakeste, skatt som de med gode råd ikke bryr seg så veldig om»

Halvor Fjermeros fra partiet Rødt:
«
Vi kan ikke bare øke og øke den økonomiske belastningen for fattigfolk og arbeidsfolk og øke bompengene fordi noen sier klima. Nå må vi se helheten her».


Bompenger er og har aldri vært verken klima eller miljøvennlige uansett.

Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) sier utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig.:«Jeg reagerer kraftig på utspillene fra Frps Åse Michaelsen og APs Randi Øverland. (De to forslår å droppe gartnerløkka utb.bl.a.)
Å så tvil om Gartnerløkka nå, er ikke bra, sier Grøvan.Han mener utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig for å sikre fremkommelighet for både folk og næringsliv og sikre at Kristiansand består som en attraktiv by å etablere seg i».

Her kunne Grovan også og med rette heller sagt, at at innføring av 8 nye bommer og 50% foreslått økning i satsene ikke vil gjøre byen mer fremkommelig og i alle fall ikke «en attraktiv by» å etablere seg og bo i.

Uansett, så tror undertegnede at det kommer til å bli ganske så interessant å følge med på den generelle bompengedebatten frem mot valget 2017.

 

Stopp galskapen, stopp bompengene.

 

Stopp galskapen! Planene om E18-utvidelse må avlyses

Det er usolidarisk å bygge infrastruktur som bare de aller RIKESTE!? har råd til å bruke.

Dette kan man lese i dagens (10mai16) Dagbladet og signert av følgende:

RAUAND ISMAIL
Talsperson i Akershus Grønn Ungdom
SINDRE T. H. FJELDSTAD
Talsperson i Oslo Grønn Ungdom
CAMILLA SALAS GULLIKSEN
Miljøansvarlig i AUF i Akershus
AGNES NÆRLAND VILJUGREIN
Leder i AUF i Oslo
SYNNØVE KRONEN SNYEN
Leder i Akershus Sosialistisk Ungdom 
LUKA DYRNES
Leder i Oslo Sosialistisk Ungdom

998961_416229371822192_1050155313_n

Ikke akkurat gjengen man forventer at skulle støtte oss som bekjemper bompengene og andre urettferdige og uforholdsmessig høye bilavgifter, men de har fått med seg at bompengene gjør den selvfølgen å kunne forflytte seg i egen bil, vanskeligere for vanlige mennesker og ikke minst de med dårlig råd, mens «de rike» bare rynker litt på nesa og turer videre.

Vedum med på leken.

En annen som virker stadig mer frempå i motstanden mot bompengene er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, riktignok beskylder han på P4 i dag, FrP alene for bompengenes tilstedeværelse og at de har økt de siste to årene (egentlig har de økt hvert år siden de ble innført) men det er gledelig å se at FrP har fått en alliert på stortinget i Vedum og hans parti, så da kommer nok flere til leken etter hvert, motstanden mot bompengene er stor og voksende i befolkningen, så på mange måter er dette blitt en tverrpolitisk sak.

vedum

Til både Vedum og denne alliansen av unge grønne, AUF,ere og unge sosialister, vil jeg bare si, kjemp med oss mot bompengene, de er som dere unge har innsett urettferdige og usosiale, i tillegg påvirker de prisnivået i hele samfunnet på en måte som også rammer de svakeste blant oss, vi må ha veier, veier som er sikre og effektive slik at vi ser trafikken flyte jevnt og tryggt, trafikken som for det meste består av folk og varer til/fra samfunnets mange funksjoner og tjenester, E18 inn til Oslo er utdatert i forhold til dagens trafikk, det må gjøres noe med, samtidig tror jeg vi alle kan enes om at fremtidig trafikkvekst bør tas så mye som mulig med alternativer til personbilen, men å oppføre seg og utøve retorikk som at vi kan fjerne bilen, er å oppfordre til et samfunn ingen av oss ønsker seg, heller ikke unge sosialister eller AUF, ere, er noe usikker på enkelte hos de grønne, men tror innerst inne ikke de ønsker slike bilfrie samfunn, hvor bare eliten farter rundt i sine limousiner, mens den øvrige befolkninger er hensatt til meget begrenset bevegelsesmønster og helst holder seg innenfor elitens forhåndsbestemte områder.

Vi bompengemotstandere takker for støtten om en fra noe uventet hold.

Uten bilen stopper Norge, uten gode veier til bilen taper hele samfunnet, individene og miljøet.
La oss nå heller stå sammen om en bedre samferdsel og fremtid i Norge, samferdsel hvor bilen fortsatt blir en del av løsningen og ikke ensidig utpekt som hovedproblemet.

Ja til bedre samferdsel, bedre veier inkludert, men NEI TIL BOMPENGER.

 

Rushtidsavgift og avgift på Farris!

cropped-cropped-bompenger-streikgirgratisbompasseringer1.jpg

«Å legge rushtidsavgift på næringstrafikk er som å legge alkoholavgift på Farris for å redusere alkoholforbruket»

Slik reagerer lastebileierforbundets regionsjef for Agder og Rogaland Reidar Retterholt på nyheter om økt rushtidsavgift i Kristiansand.

Mer om dette HER

Der kan man bl.a. lese at regionlederen synes det er helt absurd å ilegge næringstrafikk slik avgift, da slikt vil fordyre transporten, gjøre økonomien til bedriftene vanskelig og dertil legges det frem et resultat i form av en liste over hvordan bompengeutgifter fordeles mellom transportørene og de som mottar tjenestene.

Ser sånn ut:

Spørsmålet som er stillet lyder: «Betaler kunden for bompengeutgiftene utover det som er avtalt på forhånd?«

68 prosent av kundene som trenger tank-, bulk- og farlig gods-transport betaler ekstraregningen. Det er høyeste andel blant de forskjellige kategoriene lastebiltransport.

Innen langtransport betaler kun 31 prosent av kundene for «ekstra» bompenger.

Innen vei, anlegg og bygg er andelen 52 prosent.

Distribusjon i by/tettsted: 43 prosent.

Landbrukstransport: 64 prosent.

Spesialtransport: 48 prosent.

Miljø- og renovasjonstransport: 42 prosent.

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, men næringstrafikk er mer en bare godstrafikk inn og ut byene, er nemlig også transport av folk til/fra verdiskapning, til/fra å utøve tjenester for samfunnet både offentlig og privat, mer av dette kan sikkert tas med kollektivtrafikk, gange og sykling, men ikke alt, ikke mer en at alt av godstransport kan aldri tas 100% av tog eller båt.

 

Da blir det selvsagt like dumt å avgiftsbelegge den type næringstransport (mennesker til/fra sine oppgaver) som å avgiftsbelegge godstransporten, vil gjøre økonomien vanskelig  til de som er nødt å ferdes slik og samtidig fordyre transporten som i sin tur forplanter seg videre i samfunnet i dyrere varer og tjenester, både offentlig og privat.

 

Så dette gjelder ikke bare rushtidsavgiften i Kristiansand, men bompenger generelt, uansett på hvilke premisser eller på hvilket alibi bompenger blir innført på, det er og blir som å avgiftsbelegge Farris for å få ned alkoholforbruket.

 

Vi må heller ikke glemme at uten bompenger er det så absolutt ikke gratis å starte opp et kjøretøy og bevege det fra A til B, det er mange skatter og avgifter både på anskaffelse og bruk fra før av.

Fra 4. april: Bobiler og personbiler får like bomtakster

Pressemelding | Dato: 10.03.2016

| Nr: 74/16

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene. Som en del av det arbeidet reduserer vi nå bomtakstene for bobiler og tyngre personbiler. I dag betaler mange bobiler samme takst som vogntog. Det oppleves urimelig. Nå endrer vi dette, og de fleste bobiler likestilles med personbiler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Denne endringen vil bety lavere bomkostnader for mange bilister. Samtidig vil det styrke Norge som destinasjon for bobilturismen.

I dag er bomtakstene for tunge biler to til fem ganger høyere enn personbiler.

– Jeg tror flere vil reise til Hitra og Frøya med bobil når de må betale 119 kroner, og ikke 595 kroner, som i dag. Et raskt regnestykke viser også at for strekningen Oslo-Nordkapp vil prisen gå ned fra 539 kroner til 231 kroner. Med denne endringen håper jeg flere velger å kjøre på norske veier, fremfor å kjøre om Sverige, og på den måten styrke norsk hotellnæring, norske serveringssteder og severdigheter, sier Solvik-Olsen.

Flere tiltak for å redusere bompengebelastningen

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for alle bilister, og vi har satt i gang flere tiltak for å få dette til. Vi har allerede kuttet bomtakstene på en rekke strekninger og helt fjernet bomstasjoner en del steder. Regjeringen har også foreslått for Stortinget å bevilge mer penger til bompengekutt, men oppnådde ikke flertall for regjeringens løsning. Vi jobber derfor nå med alternativer som kan sørge for lavere takster i de mange bomsnittene vi har her i landet.

– Videre arbeider vi med en bompengereform som innebærer at 50-60 bompengeselskaper reduseres til fem regionale selskaper. Vi har fra 2016 innført et nytt, forenklet takstsystem, som skal gi sterkere insentiv til å benytte elektronisk brikke. Tiltakene i reformen vil bidra til at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastuktur for vei, og mindre til administrasjon. Det er også et mål å øke brukervennligheten, sier Solvik Olsen.

Endringer fra 4. april

Endringene i bomtakst for bobil og tyngre personbiler trer i kraft 4. april, og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygrupe M1. For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Nyheten om reduserte bomtakster for bobiler ble tatt godt imot av leder for Norsk bobilforening, Kurt Terje Jensen (til venstre), under et møte i Samferdselsdepartementet torsdag. (Foto: Frøydis Tornøe,

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Galskapen viser stadig nye sider av seg selv

Mener å ha lest et sted at den som skulle henges i gamle dager, måtte betale både for galgen og lønna til bøddelen…

Følgende kan man lese i Fædrelandsvennen 8 mars 2016

Kan koste over 40 millioner for nye bommer

Det skal kreves inn opptil fem milliarder i bompenger i Kristiansand. Samtidig koster det titalls millioner både å etablere bommene og drive dem.

Kristiansand kan få opptil 15 bommer når en ny bymiljøavtale kommer. Bilistene må betale både for å få bommene opp og drifte dem.

FAKTA: BOMPENGER I NY BYMILJØAVTALE

  • Vanligvis koster det mellom to og tre millioner for å etablere en ny bomstasjon. Det vil si mellom 20 og 45 millioner for de 15 bommene som er planlagt i Kristiansand.
  • I tillegg kommer utgifter til drift. Det koster 15 millioner i året å drive dagens fem bommer. Tar man med avskrivinger og tap på krav, er prisen 30 millioner.

Det kan altså koste tre millioner å etablere en bom og like mye å drifte den. Politikerne skal bestemme hvor mange bommer som kommer.

– De nye bompunktene og prisnivået ved passering blir nok det vanskeligste i ny bymiljøavtale. For dette er noe folk vil kjenne på lommeboka, sier Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF.

Bilde2

Slik er utkastet til plassering av bomstasjoner. De grønne punktene viser dagens bommer, mens de røde viser de nye. Dagens bom på Grim blir lagt ned, men det kommer en ny på Krossen.

Mer HER

Er bomstasjoner verdiskapere i samfunnet?

Sannhetens skilt

Følgende kan man lese i adressa.no 3.mars

«Vil fortsette med bompenger etter at denne veien er nedbetalt» og videre:

«Pengene ønsker Naturvernforbundet å bruke på å oppgradere kollektivtrafikken i Orkdalsregionen, samt økt satsing på gang, – og sykkelveier, samt «park and ride»-løsninger.»

lenge propagandaen, kamuflert i retorikken om de «slemme og illeluktende bilistene», klarer å få folk flest til å tro at bompenger er en slags rettferdig straffeskatt og/eller smart inntekt til felleskassen, på lik linje med eksporten av gass, olje og fisk, at bomstasjonene er verdiskapende anlegg på lik linje med et smelteverk, oljeplattform eller oppdrettsanlegg, så vil slike ideer fortsette å dukke opp dessverre.

Bomstasjoner er ingen av delene, de er betalingspunkter for en skatt som igjen blir innkrevd  av rundt 70 forskjellige selskaper hvor alle har sine styrer, ansatte, driftskostnader og diverse kapitalutgifter, omtrent annen hver innkrevd krone i snitt på landsbasis  går til å drifte bomstasjonene og selskapene.

Bomselskapene suger ut penger fra samfunnet i stedet for å skaffe verdier, mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende som betaler millioner i bompenger årlig, trekker tilsvarende beløp fra på skatten, i det store regnskapet er bompengene utvilsomt også inflasjonsdrivende slik at varer og tjenester til både individene og det offentlige koster mer en de ellers ville gjort, ser man på bilen og bilismen, dens rolle i vårt velstands og velferdssamfunn, med noenlunde realistiske øyne, er vi jo bilister alle sammen, alle tjenester, all kultur, all verdiskapning vår fritid osv er avhengig av transport i en eller annen form, i det bildet spiller personbilen en meget viktig rolle, å fordyre driften av den utover all fornuft som Norge faktisk gjør med bompengene f.eks. fordyrer samtidig hele samfunnet.
M.a.o. bomstasjoner  er ikke verdiskapende i det hele tatt.

Det er der i mot «bilistene» denne retorisk «illeluktende gjengen av egoister og miljøsvin» som er de virkelige verdiskaperne på sin vei til og fra sine jobber, utførende tjenester for samfunnet, noe livsviktige oppgaver sågar, som er verdiskaperne i samfunnet, at mange velger det fleksible og allsidige likevel kostbare verktøyet, personbilen, til å forflytte seg burde de heller få skryt for og ikke skrape, uansett så vil denne typen skatteinnkreving som bompengene har vist seg å være, aldri kunne bli samfunnsmessig klokt, all den tid vi har godt etablerte skatte og avgiftsetater på landsbasis som leverer stort sett sine innkrevde midler uavkortet til felleskassen.

Bompenger er og har for lenge siden, blitt mer et maktmiddel en inntekt for fellesskapet, maktmiddel for sentrale politikere for å detaljstyre  lokalpolitikken i samferdselsløsninger, skal vi virkelig la dette tullet fortsette?

Artikkelen i adressa HER

 

Bredt enige politikere, er det bra?

Aksepterer mer i bomavgift og flere bommer

«Det er bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. Pengene skal blant annet gå til å sponse bussbilletter.»

«Vi er helt tydelige på at bompenger også må gå til å drifte kollektivtrafikken, hvis ikke får vi et dårligere tilbud, sa Trond Blattmann (Ap) på onsdagens formannskapsmøte.»

Dette og mye annet rart kan man lese i dagens Fædrelandsvennen ifb med den såkalte bymiljøpakken til Kristiansand og hvilke tilleggsmidler er nødvendige for å få pakken.

Det var vel også ganske bred enighet blant politikere om dette med å blande inn Etanol i drivstoffet og dermed ettergi veibruksavgiften, at det så viser seg at for å få dette til måtte oljeselkapene kjøpe inn produkter utvunnet fra palmolje som i sin tur er egentlig blitt bannlyst fordi den beviselig raserer regngskogen, naturens egen gjenvinningsanlegg for CO2 !! M.a.o bred enughet er ikke alltid samenfallende med bred fornuft.

Bompenger blir omtalt av noen politikere i denne artikkelen som en mulig honningkrukke:

«Men samtidig er noen politikere skeptiske til at bompengene skal bli en honningkrukke for å betale for dyre utbygginger.»

Samtidig dukker rettferdighetsspørsmålet opp igjen i kontekst med at flere bommer vil gi mer rettferdighet:

«Bomsatsene må nok øke og vi trenger en mer rettferdig fordeling av bompengene. Men kommer det mange penger på bordet, må vi være edruelige i måten vi bruker dem på. Vi skal gjøre ting skikkelig, men ikke flotte oss, sa Pål Harv (H).»

Rettferdighet!? det er komplett umulig å plassere en bomstasjon slik at den blir rettferdig, i alle fall ikke når flere og flere av samfunnets lovpålagte tjenester skal nå finansieres med bompenger, ikke bare veiestubben de står plassert ved, når alt mulig annet skal betales med bompenger, eller det lille som er igjen når kostnadene ved bygging, drift, kapitalkostnader ved bomstasjonene/selskapene pluss lønn har tatt sitt, det vil også alltid være en margin på den ene eller den andre siden av bommene som gjør at noe slipper og andre ikke, betalingsevnen ser jo alle at bomstasjonene ikke tar hensyn til i det hele tatt, bare det gjør opplegget både usosialt og urettferdig i seg selv.

Hele denne debatten om hvor mye bompenger vi skal ha, hvor bomstasjonene skal plasseres og hvor lenge skal de stå, baserer seg på premisser satt av stortinget, det samme stortinget som vedtok regnskograsende innblanding av etanol i drivstoffet, vedtatte premisser som tvinger lokale politikere til å godta denne tulleskatten som delfinansiering av stadig flere lovpålagte samfunnstjenester, ikke bare vei som opprinnelig var ment og har ingenting med rettferdighet, fornuft eller klokhet og god økonomi å gjøre, på tide heller å bli enige om å vise både fornuft, klokskap og lederskap og sette foten ned og kreve nødvendige midler som i sin tur kommer da uavkortet til formålene i stedet for å loppe borgerne for denne urettferdige tulleskatten som likevel forsvinner for det meste i driften og lommene på de som vet å utnytte dette systemet.

Mer HER

 

 

«30 kroner pr mil i bompenger!

«Bilister bør betale 30 kroner pr mil i bompenger!!»

2537667

Dette kan man lese i en overskrift over en artikkel i Nettavisen fra 29.feb 2016 (se link nederst her) følgende kan man lese bl.a. i artikkelen:

«Dagens E39 mellom de to byene er på rundt 1200 kilometer. En ny vei vil trolig bli noe kortere, men det kan likevel bety potensielt over 3500 kroner bare i rene bompenger og ferjekostnader for å kjøre hele E39 fra Trondheim til Kristiansand.» EN VEI!! da spørs det om ikke fly er billigere tross flyseteavgiften?

Men sjelden man ser så mange feil i en setning på skarve 8 ord!!

1: Bilister! hvem er nå det egentlig? jo retorikken og stigmatiseringen vil ha det til at hele bunten er  styrtrike egoister som bare har godt av å bære hovedvekten av kostnadene av så viktig infrastruktur som veinettet i Norge faktisk er, via drivstoffavgifter, årsavgifter, engangsavgifter ved anskaffelse, omregistreringsavgifter, ferjebilletter og ikke minst bompenger,  men sannheter er selvsagt helt annen, bilistene er hovedsaklig de som er ute på oppdrag for å skape verdier, yte tjenester både offentlig og privat og av og til for å koble av eller besøke familie og venner og til syvende og sist slår dette idiotiet ut i kostnadsnivået i samfunnet med alle de følgene det får.

2: Bør betale! Hvorfor bør noen som helst betale for lovpålagte offentlige tjenester via et system som sluker mesteparten av det som er innkrevd.
Vi har da for pokker et velfungerende skatt og avgiftssystem, foruten milliarder «på bok» i utlandet.

3: 30 kroner pr mil! Låter som om ikke det koster noe ellers å flytte en bil over en mil uten bompenger.

4: Og den største feilen av dem alle: BOMPENGER burde ikke eksistert i et moderne og velstående samfunn, som Norge faktisk er, som er i tillegg så avhengig av gode kommunikasjonslinjer,veier inkludert, for å fungere optimalt.

Siterer gjerne Johan Morten Nome nok en gang: «Hvis bompenger er svaret, så er spørsmålet feil»

 

http://www.side3.no/motor/–bilister-br-betale-30-kroner-per-mil-i-bompenger/3423197625.html

 

Slipper biler i Norge ut 20 ganger mer NOx en biler ellers i Europa!

Skal ærlig innrømme at denne overskriften er noe villedende, men kan alle andre, så  kan jeg også, uansett så virker det som samme type bil slipper ut mange ganger mer i Norge enn i noe annet land i verden, ser man på avgiftspolitikken og de forslagene som visse politikere har kommet med om totalforbud av biler i stort omfang i hovedstaden f.eks

Jeg sitter med „Sørlandsavisen“ foran meg , en  „gratisavis“ som holdes ute ved reklame fra forskjellige firmaer på Sørlandet, hovedsaklig fra bilbransjen ser det ut som.

For å virke noe mer en reinspikka reklameblekke, prøver de gjerne å ha artikler som kan, ved første øyekast,  virke basert på seriøse fakta, noe som, i dag i alle fall, stiller heller dårlig ved nærmere gransking.

P1170101

I dagens utgave er det et forsidebilde av noen biler som enten står i kø eller kjører meget sakte i skumringen, man kan se eksosen tydelig fra par av bilene, overskriften er nesten like stor som avisnavnet og forteller oss følgende „OPPTIL 20 GANGER HØYERE UTSLIPP“ underteksten til bildet er som følger: „En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) slår fast (!?) at dieseldrevne biler i Norge (!?)har langt høyere utslipp enn hva typegodkjenningen tilsier“

At avisen påstår at TØI slår noe fast i denne sammenhengen er nå en ting, men at det blir antydet at TØI slår fast at tallet er x20 stemmer selvsagt ikke, kommer tilbake til det senere,  den andre (!?) satt jeg grunnet henvisningen til Norge, greit nok det at Norge har noe kaldere vintre en de fleste land nedover i Europa, men kaldkjøring de først par km. gir uansett alltid mer forbruk og dermed utslipp og for alt jeg vet blir det ikke laget egne biler/motorer til bruk i Norge så i den grad dette er et problem er det selvsagt verdensomfattende og rettferdiggjør ikke de vanvittige avgiftene vi allerede har her på berget i forhold til andre land, å ikke si hva som blir foreslått sammen med omfattende bilforbud i hovedstaden f.eks.
P1170102
Om det så er journalistene eller TØI som ikke kan enkel matematikk, skal jeg ikke uttale meg om, men med overskriften i tankene (20 ganger høyere utslipp) leste jeg videre på artikkelen inne i avisen på side 16, der står det med henvisning til TØI forsker Rolf Hagman bl.a.:
„Når man bruker en realistisk kjøresyklus, viser målingene vi har foretatt at personbiler som tilfredsstiller Euro6 har mellom 4 og 20 høyere utslipp ac NOx en kravet“

Videre står det: „ Det er spesielt ved bykjøring og når det er kaldt ute at utslippet skyter i været. Mens godkjenningskravet ligger på 0,08 gram NOx per kilometer, øker dette til 0,35 gram per kilometer ved bykjøring om sommeren, mens utslippet om vinteren ligger på 0,95 gram per kilometer“

Der ramlet jeg av vogna i forholdet til troverdigheten i overskriften og fremlagt fakta, for det første får jeg et gjennomsnitt mellom utslippsforskjell  på x4 og x20 til å bli omtrent x8, men verre blir det når man beregner forholdet mellom kravet (0,08) og hhv sommerutslipp (0,35) og vinter (0,95) hvilket jeg får til å bli hhv x 4,375 mer en kravet og x11,875 mer en kravet på 0,08!

For meg og mine beskjedne mattekunnskaper blir 0,08 x 20 = 1,6 gram per kilometer, det tallet finner jeg ikke i artikkelen faktisk, kun drøyt halvparten nemlig 0,95.

Så følger det avslutningsvis meden  „faderlig“ informasjon fra forskeren om hvor farlig dårlig byluft og hvor viktig det er at både myndighetene og bilprodusentene tar dette på alvor..

Klart 4,3 ganger høyere utslipp sommertid og neste 12 ganger høyere vinterstid, en det kravet er og hva vi trodde, er mye selvsagt og bør tas til etteretning, men hvorfor da sette 20 ganger i overskriften? Og hvorfor kommer det ikke klart frem at dette gjelder gjerne de første par kilometrene (kommer delvis frem da de nevner bykjøring spesifikt).

Det er nemlig slik faktaforvrenging som gjør at slikt blir lite troverdig og bærer tydelig preg av en retorisk agenda som TØI i alle fall bør holde seg for gode til å delta i, uansett hva hensikten er her, om den er enten å forsvare de vanvittige avgiftene vi har på persontransport i Norge, noe som gjør at vi ligger på 18% av husholdningenes disponible inntekter i å forflytte oss, mens resten av Europa ligger mellom 10 og 12%, eller om agendaen er å støtte opp om desillisjonerte drømmere som tror at vi kan fortsatt ha et velfungerende velstands og velferdssamfunn uten personbilen, både i byene og ellers rundt om i landet.

Vi bør etterlyse mer saklig forskning, fri for politisk agenda, alle kort bør på bordet også de som viser hvor nødvendig og viktig personbilen faktisk er for samfunnet , næringslivet og individene og så ta avgjørelser og styre avgiftspolitikken deretter, ikke bare se på de negative sidene ved bilbruken ensidig og attpåtil hauste de opp i dimensjoner som ikke stemmer med virkeligheten, de aller fleste  ting vi mennesker foretar oss har både negative og positive sider, bilen har mange ganger flere positive sider enn negative, kanskje til og med 20 ganger!