Daily Archives: september 1, 2016

Står virkelig bompengeordningen, i det omfang den har utartet seg til, i Norge for fall?

løkka9

Skisser viser utbyggingen over Gartnerløkka og utover Vesterveien.

Optimistisk? Ja det kan jeg gjerne innrømme, men alle fall så raser bompengedebatten videre i Kristiansand, det er bra fordi det er jammen på tide å ta dette uvesenet og dissekere det skikkelig, konsekvenseanalyse og se på ringvirkningene av dette i  samfunnet og ikke minst hvordan dette særnorske fenomenet (i omfang) påvirker individenes, næringens, kulturens og samfunnets økonomi og prisnivå.

Det som begynner på bli veldig interessant i denne sammenhengen, er hvordan politikere fra diverse sider i partilandsskapet begynner å uttale seg om bompengene, virkningen, nødvendigheten og ikke minst urettferdigheten,

Har sakset noen «Gullkorn» fra dagens(1sept16)  Fædrelandsvennen, når det gjelder bompenger og bymiljøavtalen for Kristiansand, spesielt hvor Gartnerløkkautbygging (bildet) til 3 milliarder er under lupen.

De Grønnes Marte Rostvåg Ulltveit-Moe sier:

«Vi er ikke for Gartnerløkka. Bompenger til mer vei er ekstra skatt av de svakeste for å fremme de rike bilisteneBompenger til buss og sykkel, som vi vil ha, er å ta vare på fremtiden og omfordele til de som har minst»

Hun kunne bare sagt som det er: «Bompenger er ekstra skatt av de svakeste, skatt som de med gode råd ikke bryr seg så veldig om»

Halvor Fjermeros fra partiet Rødt:
«
Vi kan ikke bare øke og øke den økonomiske belastningen for fattigfolk og arbeidsfolk og øke bompengene fordi noen sier klima. Nå må vi se helheten her».


Bompenger er og har aldri vært verken klima eller miljøvennlige uansett.

Stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan (KrF) sier utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig.:«Jeg reagerer kraftig på utspillene fra Frps Åse Michaelsen og APs Randi Øverland. (De to forslår å droppe gartnerløkka utb.bl.a.)
Å så tvil om Gartnerløkka nå, er ikke bra, sier Grøvan.Han mener utbygging av Gartnerløkka er helt nødvendig for å sikre fremkommelighet for både folk og næringsliv og sikre at Kristiansand består som en attraktiv by å etablere seg i».

Her kunne Grovan også og med rette heller sagt, at at innføring av 8 nye bommer og 50% foreslått økning i satsene ikke vil gjøre byen mer fremkommelig og i alle fall ikke «en attraktiv by» å etablere seg og bo i.

Uansett, så tror undertegnede at det kommer til å bli ganske så interessant å følge med på den generelle bompengedebatten frem mot valget 2017.