Daily Archives: mai 5, 2016

Rushtidsavgift og avgift på Farris!

cropped-cropped-bompenger-streikgirgratisbompasseringer1.jpg

«Å legge rushtidsavgift på næringstrafikk er som å legge alkoholavgift på Farris for å redusere alkoholforbruket»

Slik reagerer lastebileierforbundets regionsjef for Agder og Rogaland Reidar Retterholt på nyheter om økt rushtidsavgift i Kristiansand.

Mer om dette HER

Der kan man bl.a. lese at regionlederen synes det er helt absurd å ilegge næringstrafikk slik avgift, da slikt vil fordyre transporten, gjøre økonomien til bedriftene vanskelig og dertil legges det frem et resultat i form av en liste over hvordan bompengeutgifter fordeles mellom transportørene og de som mottar tjenestene.

Ser sånn ut:

Spørsmålet som er stillet lyder: «Betaler kunden for bompengeutgiftene utover det som er avtalt på forhånd?«

68 prosent av kundene som trenger tank-, bulk- og farlig gods-transport betaler ekstraregningen. Det er høyeste andel blant de forskjellige kategoriene lastebiltransport.

Innen langtransport betaler kun 31 prosent av kundene for «ekstra» bompenger.

Innen vei, anlegg og bygg er andelen 52 prosent.

Distribusjon i by/tettsted: 43 prosent.

Landbrukstransport: 64 prosent.

Spesialtransport: 48 prosent.

Miljø- og renovasjonstransport: 42 prosent.

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, men næringstrafikk er mer en bare godstrafikk inn og ut byene, er nemlig også transport av folk til/fra verdiskapning, til/fra å utøve tjenester for samfunnet både offentlig og privat, mer av dette kan sikkert tas med kollektivtrafikk, gange og sykling, men ikke alt, ikke mer en at alt av godstransport kan aldri tas 100% av tog eller båt.

 

Da blir det selvsagt like dumt å avgiftsbelegge den type næringstransport (mennesker til/fra sine oppgaver) som å avgiftsbelegge godstransporten, vil gjøre økonomien vanskelig  til de som er nødt å ferdes slik og samtidig fordyre transporten som i sin tur forplanter seg videre i samfunnet i dyrere varer og tjenester, både offentlig og privat.

 

Så dette gjelder ikke bare rushtidsavgiften i Kristiansand, men bompenger generelt, uansett på hvilke premisser eller på hvilket alibi bompenger blir innført på, det er og blir som å avgiftsbelegge Farris for å få ned alkoholforbruket.

 

Vi må heller ikke glemme at uten bompenger er det så absolutt ikke gratis å starte opp et kjøretøy og bevege det fra A til B, det er mange skatter og avgifter både på anskaffelse og bruk fra før av.