Monthly Archives: mai 2016

Stopp galskapen, stopp bompengene.

 

Stopp galskapen! Planene om E18-utvidelse må avlyses

Det er usolidarisk å bygge infrastruktur som bare de aller RIKESTE!? har råd til å bruke.

Dette kan man lese i dagens (10mai16) Dagbladet og signert av følgende:

RAUAND ISMAIL
Talsperson i Akershus Grønn Ungdom
SINDRE T. H. FJELDSTAD
Talsperson i Oslo Grønn Ungdom
CAMILLA SALAS GULLIKSEN
Miljøansvarlig i AUF i Akershus
AGNES NÆRLAND VILJUGREIN
Leder i AUF i Oslo
SYNNØVE KRONEN SNYEN
Leder i Akershus Sosialistisk Ungdom 
LUKA DYRNES
Leder i Oslo Sosialistisk Ungdom

998961_416229371822192_1050155313_n

Ikke akkurat gjengen man forventer at skulle støtte oss som bekjemper bompengene og andre urettferdige og uforholdsmessig høye bilavgifter, men de har fått med seg at bompengene gjør den selvfølgen å kunne forflytte seg i egen bil, vanskeligere for vanlige mennesker og ikke minst de med dårlig råd, mens «de rike» bare rynker litt på nesa og turer videre.

Vedum med på leken.

En annen som virker stadig mer frempå i motstanden mot bompengene er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, riktignok beskylder han på P4 i dag, FrP alene for bompengenes tilstedeværelse og at de har økt de siste to årene (egentlig har de økt hvert år siden de ble innført) men det er gledelig å se at FrP har fått en alliert på stortinget i Vedum og hans parti, så da kommer nok flere til leken etter hvert, motstanden mot bompengene er stor og voksende i befolkningen, så på mange måter er dette blitt en tverrpolitisk sak.

vedum

Til både Vedum og denne alliansen av unge grønne, AUF,ere og unge sosialister, vil jeg bare si, kjemp med oss mot bompengene, de er som dere unge har innsett urettferdige og usosiale, i tillegg påvirker de prisnivået i hele samfunnet på en måte som også rammer de svakeste blant oss, vi må ha veier, veier som er sikre og effektive slik at vi ser trafikken flyte jevnt og tryggt, trafikken som for det meste består av folk og varer til/fra samfunnets mange funksjoner og tjenester, E18 inn til Oslo er utdatert i forhold til dagens trafikk, det må gjøres noe med, samtidig tror jeg vi alle kan enes om at fremtidig trafikkvekst bør tas så mye som mulig med alternativer til personbilen, men å oppføre seg og utøve retorikk som at vi kan fjerne bilen, er å oppfordre til et samfunn ingen av oss ønsker seg, heller ikke unge sosialister eller AUF, ere, er noe usikker på enkelte hos de grønne, men tror innerst inne ikke de ønsker slike bilfrie samfunn, hvor bare eliten farter rundt i sine limousiner, mens den øvrige befolkninger er hensatt til meget begrenset bevegelsesmønster og helst holder seg innenfor elitens forhåndsbestemte områder.

Vi bompengemotstandere takker for støtten om en fra noe uventet hold.

Uten bilen stopper Norge, uten gode veier til bilen taper hele samfunnet, individene og miljøet.
La oss nå heller stå sammen om en bedre samferdsel og fremtid i Norge, samferdsel hvor bilen fortsatt blir en del av løsningen og ikke ensidig utpekt som hovedproblemet.

Ja til bedre samferdsel, bedre veier inkludert, men NEI TIL BOMPENGER.

 

Rushtidsavgift og avgift på Farris!

cropped-cropped-bompenger-streikgirgratisbompasseringer1.jpg

«Å legge rushtidsavgift på næringstrafikk er som å legge alkoholavgift på Farris for å redusere alkoholforbruket»

Slik reagerer lastebileierforbundets regionsjef for Agder og Rogaland Reidar Retterholt på nyheter om økt rushtidsavgift i Kristiansand.

Mer om dette HER

Der kan man bl.a. lese at regionlederen synes det er helt absurd å ilegge næringstrafikk slik avgift, da slikt vil fordyre transporten, gjøre økonomien til bedriftene vanskelig og dertil legges det frem et resultat i form av en liste over hvordan bompengeutgifter fordeles mellom transportørene og de som mottar tjenestene.

Ser sånn ut:

Spørsmålet som er stillet lyder: «Betaler kunden for bompengeutgiftene utover det som er avtalt på forhånd?«

68 prosent av kundene som trenger tank-, bulk- og farlig gods-transport betaler ekstraregningen. Det er høyeste andel blant de forskjellige kategoriene lastebiltransport.

Innen langtransport betaler kun 31 prosent av kundene for «ekstra» bompenger.

Innen vei, anlegg og bygg er andelen 52 prosent.

Distribusjon i by/tettsted: 43 prosent.

Landbrukstransport: 64 prosent.

Spesialtransport: 48 prosent.

Miljø- og renovasjonstransport: 42 prosent.

Dette er det ikke vanskelig å være enig i, men næringstrafikk er mer en bare godstrafikk inn og ut byene, er nemlig også transport av folk til/fra verdiskapning, til/fra å utøve tjenester for samfunnet både offentlig og privat, mer av dette kan sikkert tas med kollektivtrafikk, gange og sykling, men ikke alt, ikke mer en at alt av godstransport kan aldri tas 100% av tog eller båt.

 

Da blir det selvsagt like dumt å avgiftsbelegge den type næringstransport (mennesker til/fra sine oppgaver) som å avgiftsbelegge godstransporten, vil gjøre økonomien vanskelig  til de som er nødt å ferdes slik og samtidig fordyre transporten som i sin tur forplanter seg videre i samfunnet i dyrere varer og tjenester, både offentlig og privat.

 

Så dette gjelder ikke bare rushtidsavgiften i Kristiansand, men bompenger generelt, uansett på hvilke premisser eller på hvilket alibi bompenger blir innført på, det er og blir som å avgiftsbelegge Farris for å få ned alkoholforbruket.

 

Vi må heller ikke glemme at uten bompenger er det så absolutt ikke gratis å starte opp et kjøretøy og bevege det fra A til B, det er mange skatter og avgifter både på anskaffelse og bruk fra før av.