Daily Archives: mars 3, 2016

Bredt enige politikere, er det bra?

Aksepterer mer i bomavgift og flere bommer

«Det er bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. Pengene skal blant annet gå til å sponse bussbilletter.»

«Vi er helt tydelige på at bompenger også må gå til å drifte kollektivtrafikken, hvis ikke får vi et dårligere tilbud, sa Trond Blattmann (Ap) på onsdagens formannskapsmøte.»

Dette og mye annet rart kan man lese i dagens Fædrelandsvennen ifb med den såkalte bymiljøpakken til Kristiansand og hvilke tilleggsmidler er nødvendige for å få pakken.

Det var vel også ganske bred enighet blant politikere om dette med å blande inn Etanol i drivstoffet og dermed ettergi veibruksavgiften, at det så viser seg at for å få dette til måtte oljeselkapene kjøpe inn produkter utvunnet fra palmolje som i sin tur er egentlig blitt bannlyst fordi den beviselig raserer regngskogen, naturens egen gjenvinningsanlegg for CO2 !! M.a.o bred enughet er ikke alltid samenfallende med bred fornuft.

Bompenger blir omtalt av noen politikere i denne artikkelen som en mulig honningkrukke:

«Men samtidig er noen politikere skeptiske til at bompengene skal bli en honningkrukke for å betale for dyre utbygginger.»

Samtidig dukker rettferdighetsspørsmålet opp igjen i kontekst med at flere bommer vil gi mer rettferdighet:

«Bomsatsene må nok øke og vi trenger en mer rettferdig fordeling av bompengene. Men kommer det mange penger på bordet, må vi være edruelige i måten vi bruker dem på. Vi skal gjøre ting skikkelig, men ikke flotte oss, sa Pål Harv (H).»

Rettferdighet!? det er komplett umulig å plassere en bomstasjon slik at den blir rettferdig, i alle fall ikke når flere og flere av samfunnets lovpålagte tjenester skal nå finansieres med bompenger, ikke bare veiestubben de står plassert ved, når alt mulig annet skal betales med bompenger, eller det lille som er igjen når kostnadene ved bygging, drift, kapitalkostnader ved bomstasjonene/selskapene pluss lønn har tatt sitt, det vil også alltid være en margin på den ene eller den andre siden av bommene som gjør at noe slipper og andre ikke, betalingsevnen ser jo alle at bomstasjonene ikke tar hensyn til i det hele tatt, bare det gjør opplegget både usosialt og urettferdig i seg selv.

Hele denne debatten om hvor mye bompenger vi skal ha, hvor bomstasjonene skal plasseres og hvor lenge skal de stå, baserer seg på premisser satt av stortinget, det samme stortinget som vedtok regnskograsende innblanding av etanol i drivstoffet, vedtatte premisser som tvinger lokale politikere til å godta denne tulleskatten som delfinansiering av stadig flere lovpålagte samfunnstjenester, ikke bare vei som opprinnelig var ment og har ingenting med rettferdighet, fornuft eller klokhet og god økonomi å gjøre, på tide heller å bli enige om å vise både fornuft, klokskap og lederskap og sette foten ned og kreve nødvendige midler som i sin tur kommer da uavkortet til formålene i stedet for å loppe borgerne for denne urettferdige tulleskatten som likevel forsvinner for det meste i driften og lommene på de som vet å utnytte dette systemet.

Mer HER