Monthly Archives: mars 2016

Fra 4. april: Bobiler og personbiler får like bomtakster

Pressemelding | Dato: 10.03.2016

| Nr: 74/16

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for bilistene. Som en del av det arbeidet reduserer vi nå bomtakstene for bobiler og tyngre personbiler. I dag betaler mange bobiler samme takst som vogntog. Det oppleves urimelig. Nå endrer vi dette, og de fleste bobiler likestilles med personbiler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Denne endringen vil bety lavere bomkostnader for mange bilister. Samtidig vil det styrke Norge som destinasjon for bobilturismen.

I dag er bomtakstene for tunge biler to til fem ganger høyere enn personbiler.

– Jeg tror flere vil reise til Hitra og Frøya med bobil når de må betale 119 kroner, og ikke 595 kroner, som i dag. Et raskt regnestykke viser også at for strekningen Oslo-Nordkapp vil prisen gå ned fra 539 kroner til 231 kroner. Med denne endringen håper jeg flere velger å kjøre på norske veier, fremfor å kjøre om Sverige, og på den måten styrke norsk hotellnæring, norske serveringssteder og severdigheter, sier Solvik-Olsen.

Flere tiltak for å redusere bompengebelastningen

– Regjeringen ønsker å redusere bompengebelastningen for alle bilister, og vi har satt i gang flere tiltak for å få dette til. Vi har allerede kuttet bomtakstene på en rekke strekninger og helt fjernet bomstasjoner en del steder. Regjeringen har også foreslått for Stortinget å bevilge mer penger til bompengekutt, men oppnådde ikke flertall for regjeringens løsning. Vi jobber derfor nå med alternativer som kan sørge for lavere takster i de mange bomsnittene vi har her i landet.

– Videre arbeider vi med en bompengereform som innebærer at 50-60 bompengeselskaper reduseres til fem regionale selskaper. Vi har fra 2016 innført et nytt, forenklet takstsystem, som skal gi sterkere insentiv til å benytte elektronisk brikke. Tiltakene i reformen vil bidra til at mer av bompengene kan gå direkte til utbygging av infrastuktur for vei, og mindre til administrasjon. Det er også et mål å øke brukervennligheten, sier Solvik Olsen.

Endringer fra 4. april

Endringene i bomtakst for bobil og tyngre personbiler trer i kraft 4. april, og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygrupe M1. For at kjøretøy over 3500 kilo i kategori «M1» skal inngå i takstggruppe «M1» stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale.

Nyheten om reduserte bomtakster for bobiler ble tatt godt imot av leder for Norsk bobilforening, Kurt Terje Jensen (til venstre), under et møte i Samferdselsdepartementet torsdag. (Foto: Frøydis Tornøe,

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Galskapen viser stadig nye sider av seg selv

Mener å ha lest et sted at den som skulle henges i gamle dager, måtte betale både for galgen og lønna til bøddelen…

Følgende kan man lese i Fædrelandsvennen 8 mars 2016

Kan koste over 40 millioner for nye bommer

Det skal kreves inn opptil fem milliarder i bompenger i Kristiansand. Samtidig koster det titalls millioner både å etablere bommene og drive dem.

Kristiansand kan få opptil 15 bommer når en ny bymiljøavtale kommer. Bilistene må betale både for å få bommene opp og drifte dem.

FAKTA: BOMPENGER I NY BYMILJØAVTALE

  • Vanligvis koster det mellom to og tre millioner for å etablere en ny bomstasjon. Det vil si mellom 20 og 45 millioner for de 15 bommene som er planlagt i Kristiansand.
  • I tillegg kommer utgifter til drift. Det koster 15 millioner i året å drive dagens fem bommer. Tar man med avskrivinger og tap på krav, er prisen 30 millioner.

Det kan altså koste tre millioner å etablere en bom og like mye å drifte den. Politikerne skal bestemme hvor mange bommer som kommer.

– De nye bompunktene og prisnivået ved passering blir nok det vanskeligste i ny bymiljøavtale. For dette er noe folk vil kjenne på lommeboka, sier Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF.

Bilde2

Slik er utkastet til plassering av bomstasjoner. De grønne punktene viser dagens bommer, mens de røde viser de nye. Dagens bom på Grim blir lagt ned, men det kommer en ny på Krossen.

Mer HER

Er bomstasjoner verdiskapere i samfunnet?

Sannhetens skilt

Følgende kan man lese i adressa.no 3.mars

«Vil fortsette med bompenger etter at denne veien er nedbetalt» og videre:

«Pengene ønsker Naturvernforbundet å bruke på å oppgradere kollektivtrafikken i Orkdalsregionen, samt økt satsing på gang, – og sykkelveier, samt «park and ride»-løsninger.»

lenge propagandaen, kamuflert i retorikken om de «slemme og illeluktende bilistene», klarer å få folk flest til å tro at bompenger er en slags rettferdig straffeskatt og/eller smart inntekt til felleskassen, på lik linje med eksporten av gass, olje og fisk, at bomstasjonene er verdiskapende anlegg på lik linje med et smelteverk, oljeplattform eller oppdrettsanlegg, så vil slike ideer fortsette å dukke opp dessverre.

Bomstasjoner er ingen av delene, de er betalingspunkter for en skatt som igjen blir innkrevd  av rundt 70 forskjellige selskaper hvor alle har sine styrer, ansatte, driftskostnader og diverse kapitalutgifter, omtrent annen hver innkrevd krone i snitt på landsbasis  går til å drifte bomstasjonene og selskapene.

Bomselskapene suger ut penger fra samfunnet i stedet for å skaffe verdier, mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende som betaler millioner i bompenger årlig, trekker tilsvarende beløp fra på skatten, i det store regnskapet er bompengene utvilsomt også inflasjonsdrivende slik at varer og tjenester til både individene og det offentlige koster mer en de ellers ville gjort, ser man på bilen og bilismen, dens rolle i vårt velstands og velferdssamfunn, med noenlunde realistiske øyne, er vi jo bilister alle sammen, alle tjenester, all kultur, all verdiskapning vår fritid osv er avhengig av transport i en eller annen form, i det bildet spiller personbilen en meget viktig rolle, å fordyre driften av den utover all fornuft som Norge faktisk gjør med bompengene f.eks. fordyrer samtidig hele samfunnet.
M.a.o. bomstasjoner  er ikke verdiskapende i det hele tatt.

Det er der i mot «bilistene» denne retorisk «illeluktende gjengen av egoister og miljøsvin» som er de virkelige verdiskaperne på sin vei til og fra sine jobber, utførende tjenester for samfunnet, noe livsviktige oppgaver sågar, som er verdiskaperne i samfunnet, at mange velger det fleksible og allsidige likevel kostbare verktøyet, personbilen, til å forflytte seg burde de heller få skryt for og ikke skrape, uansett så vil denne typen skatteinnkreving som bompengene har vist seg å være, aldri kunne bli samfunnsmessig klokt, all den tid vi har godt etablerte skatte og avgiftsetater på landsbasis som leverer stort sett sine innkrevde midler uavkortet til felleskassen.

Bompenger er og har for lenge siden, blitt mer et maktmiddel en inntekt for fellesskapet, maktmiddel for sentrale politikere for å detaljstyre  lokalpolitikken i samferdselsløsninger, skal vi virkelig la dette tullet fortsette?

Artikkelen i adressa HER

 

Bredt enige politikere, er det bra?

Aksepterer mer i bomavgift og flere bommer

«Det er bred enighet blant politikerne i Kristiansand om at det trengs både flere bommer og høyere avgifter. Pengene skal blant annet gå til å sponse bussbilletter.»

«Vi er helt tydelige på at bompenger også må gå til å drifte kollektivtrafikken, hvis ikke får vi et dårligere tilbud, sa Trond Blattmann (Ap) på onsdagens formannskapsmøte.»

Dette og mye annet rart kan man lese i dagens Fædrelandsvennen ifb med den såkalte bymiljøpakken til Kristiansand og hvilke tilleggsmidler er nødvendige for å få pakken.

Det var vel også ganske bred enighet blant politikere om dette med å blande inn Etanol i drivstoffet og dermed ettergi veibruksavgiften, at det så viser seg at for å få dette til måtte oljeselkapene kjøpe inn produkter utvunnet fra palmolje som i sin tur er egentlig blitt bannlyst fordi den beviselig raserer regngskogen, naturens egen gjenvinningsanlegg for CO2 !! M.a.o bred enughet er ikke alltid samenfallende med bred fornuft.

Bompenger blir omtalt av noen politikere i denne artikkelen som en mulig honningkrukke:

«Men samtidig er noen politikere skeptiske til at bompengene skal bli en honningkrukke for å betale for dyre utbygginger.»

Samtidig dukker rettferdighetsspørsmålet opp igjen i kontekst med at flere bommer vil gi mer rettferdighet:

«Bomsatsene må nok øke og vi trenger en mer rettferdig fordeling av bompengene. Men kommer det mange penger på bordet, må vi være edruelige i måten vi bruker dem på. Vi skal gjøre ting skikkelig, men ikke flotte oss, sa Pål Harv (H).»

Rettferdighet!? det er komplett umulig å plassere en bomstasjon slik at den blir rettferdig, i alle fall ikke når flere og flere av samfunnets lovpålagte tjenester skal nå finansieres med bompenger, ikke bare veiestubben de står plassert ved, når alt mulig annet skal betales med bompenger, eller det lille som er igjen når kostnadene ved bygging, drift, kapitalkostnader ved bomstasjonene/selskapene pluss lønn har tatt sitt, det vil også alltid være en margin på den ene eller den andre siden av bommene som gjør at noe slipper og andre ikke, betalingsevnen ser jo alle at bomstasjonene ikke tar hensyn til i det hele tatt, bare det gjør opplegget både usosialt og urettferdig i seg selv.

Hele denne debatten om hvor mye bompenger vi skal ha, hvor bomstasjonene skal plasseres og hvor lenge skal de stå, baserer seg på premisser satt av stortinget, det samme stortinget som vedtok regnskograsende innblanding av etanol i drivstoffet, vedtatte premisser som tvinger lokale politikere til å godta denne tulleskatten som delfinansiering av stadig flere lovpålagte samfunnstjenester, ikke bare vei som opprinnelig var ment og har ingenting med rettferdighet, fornuft eller klokhet og god økonomi å gjøre, på tide heller å bli enige om å vise både fornuft, klokskap og lederskap og sette foten ned og kreve nødvendige midler som i sin tur kommer da uavkortet til formålene i stedet for å loppe borgerne for denne urettferdige tulleskatten som likevel forsvinner for det meste i driften og lommene på de som vet å utnytte dette systemet.

Mer HER

 

 

«30 kroner pr mil i bompenger!

«Bilister bør betale 30 kroner pr mil i bompenger!!»

2537667

Dette kan man lese i en overskrift over en artikkel i Nettavisen fra 29.feb 2016 (se link nederst her) følgende kan man lese bl.a. i artikkelen:

«Dagens E39 mellom de to byene er på rundt 1200 kilometer. En ny vei vil trolig bli noe kortere, men det kan likevel bety potensielt over 3500 kroner bare i rene bompenger og ferjekostnader for å kjøre hele E39 fra Trondheim til Kristiansand.» EN VEI!! da spørs det om ikke fly er billigere tross flyseteavgiften?

Men sjelden man ser så mange feil i en setning på skarve 8 ord!!

1: Bilister! hvem er nå det egentlig? jo retorikken og stigmatiseringen vil ha det til at hele bunten er  styrtrike egoister som bare har godt av å bære hovedvekten av kostnadene av så viktig infrastruktur som veinettet i Norge faktisk er, via drivstoffavgifter, årsavgifter, engangsavgifter ved anskaffelse, omregistreringsavgifter, ferjebilletter og ikke minst bompenger,  men sannheter er selvsagt helt annen, bilistene er hovedsaklig de som er ute på oppdrag for å skape verdier, yte tjenester både offentlig og privat og av og til for å koble av eller besøke familie og venner og til syvende og sist slår dette idiotiet ut i kostnadsnivået i samfunnet med alle de følgene det får.

2: Bør betale! Hvorfor bør noen som helst betale for lovpålagte offentlige tjenester via et system som sluker mesteparten av det som er innkrevd.
Vi har da for pokker et velfungerende skatt og avgiftssystem, foruten milliarder «på bok» i utlandet.

3: 30 kroner pr mil! Låter som om ikke det koster noe ellers å flytte en bil over en mil uten bompenger.

4: Og den største feilen av dem alle: BOMPENGER burde ikke eksistert i et moderne og velstående samfunn, som Norge faktisk er, som er i tillegg så avhengig av gode kommunikasjonslinjer,veier inkludert, for å fungere optimalt.

Siterer gjerne Johan Morten Nome nok en gang: «Hvis bompenger er svaret, så er spørsmålet feil»

 

http://www.side3.no/motor/–bilister-br-betale-30-kroner-per-mil-i-bompenger/3423197625.html