Monthly Archives: november 2015

Slipper biler i Norge ut 20 ganger mer NOx en biler ellers i Europa!

Skal ærlig innrømme at denne overskriften er noe villedende, men kan alle andre, så  kan jeg også, uansett så virker det som samme type bil slipper ut mange ganger mer i Norge enn i noe annet land i verden, ser man på avgiftspolitikken og de forslagene som visse politikere har kommet med om totalforbud av biler i stort omfang i hovedstaden f.eks

Jeg sitter med „Sørlandsavisen“ foran meg , en  „gratisavis“ som holdes ute ved reklame fra forskjellige firmaer på Sørlandet, hovedsaklig fra bilbransjen ser det ut som.

For å virke noe mer en reinspikka reklameblekke, prøver de gjerne å ha artikler som kan, ved første øyekast,  virke basert på seriøse fakta, noe som, i dag i alle fall, stiller heller dårlig ved nærmere gransking.

P1170101

I dagens utgave er det et forsidebilde av noen biler som enten står i kø eller kjører meget sakte i skumringen, man kan se eksosen tydelig fra par av bilene, overskriften er nesten like stor som avisnavnet og forteller oss følgende „OPPTIL 20 GANGER HØYERE UTSLIPP“ underteksten til bildet er som følger: „En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) slår fast (!?) at dieseldrevne biler i Norge (!?)har langt høyere utslipp enn hva typegodkjenningen tilsier“

At avisen påstår at TØI slår noe fast i denne sammenhengen er nå en ting, men at det blir antydet at TØI slår fast at tallet er x20 stemmer selvsagt ikke, kommer tilbake til det senere,  den andre (!?) satt jeg grunnet henvisningen til Norge, greit nok det at Norge har noe kaldere vintre en de fleste land nedover i Europa, men kaldkjøring de først par km. gir uansett alltid mer forbruk og dermed utslipp og for alt jeg vet blir det ikke laget egne biler/motorer til bruk i Norge så i den grad dette er et problem er det selvsagt verdensomfattende og rettferdiggjør ikke de vanvittige avgiftene vi allerede har her på berget i forhold til andre land, å ikke si hva som blir foreslått sammen med omfattende bilforbud i hovedstaden f.eks.
P1170102
Om det så er journalistene eller TØI som ikke kan enkel matematikk, skal jeg ikke uttale meg om, men med overskriften i tankene (20 ganger høyere utslipp) leste jeg videre på artikkelen inne i avisen på side 16, der står det med henvisning til TØI forsker Rolf Hagman bl.a.:
„Når man bruker en realistisk kjøresyklus, viser målingene vi har foretatt at personbiler som tilfredsstiller Euro6 har mellom 4 og 20 høyere utslipp ac NOx en kravet“

Videre står det: „ Det er spesielt ved bykjøring og når det er kaldt ute at utslippet skyter i været. Mens godkjenningskravet ligger på 0,08 gram NOx per kilometer, øker dette til 0,35 gram per kilometer ved bykjøring om sommeren, mens utslippet om vinteren ligger på 0,95 gram per kilometer“

Der ramlet jeg av vogna i forholdet til troverdigheten i overskriften og fremlagt fakta, for det første får jeg et gjennomsnitt mellom utslippsforskjell  på x4 og x20 til å bli omtrent x8, men verre blir det når man beregner forholdet mellom kravet (0,08) og hhv sommerutslipp (0,35) og vinter (0,95) hvilket jeg får til å bli hhv x 4,375 mer en kravet og x11,875 mer en kravet på 0,08!

For meg og mine beskjedne mattekunnskaper blir 0,08 x 20 = 1,6 gram per kilometer, det tallet finner jeg ikke i artikkelen faktisk, kun drøyt halvparten nemlig 0,95.

Så følger det avslutningsvis meden  „faderlig“ informasjon fra forskeren om hvor farlig dårlig byluft og hvor viktig det er at både myndighetene og bilprodusentene tar dette på alvor..

Klart 4,3 ganger høyere utslipp sommertid og neste 12 ganger høyere vinterstid, en det kravet er og hva vi trodde, er mye selvsagt og bør tas til etteretning, men hvorfor da sette 20 ganger i overskriften? Og hvorfor kommer det ikke klart frem at dette gjelder gjerne de første par kilometrene (kommer delvis frem da de nevner bykjøring spesifikt).

Det er nemlig slik faktaforvrenging som gjør at slikt blir lite troverdig og bærer tydelig preg av en retorisk agenda som TØI i alle fall bør holde seg for gode til å delta i, uansett hva hensikten er her, om den er enten å forsvare de vanvittige avgiftene vi har på persontransport i Norge, noe som gjør at vi ligger på 18% av husholdningenes disponible inntekter i å forflytte oss, mens resten av Europa ligger mellom 10 og 12%, eller om agendaen er å støtte opp om desillisjonerte drømmere som tror at vi kan fortsatt ha et velfungerende velstands og velferdssamfunn uten personbilen, både i byene og ellers rundt om i landet.

Vi bør etterlyse mer saklig forskning, fri for politisk agenda, alle kort bør på bordet også de som viser hvor nødvendig og viktig personbilen faktisk er for samfunnet , næringslivet og individene og så ta avgjørelser og styre avgiftspolitikken deretter, ikke bare se på de negative sidene ved bilbruken ensidig og attpåtil hauste de opp i dimensjoner som ikke stemmer med virkeligheten, de aller fleste  ting vi mennesker foretar oss har både negative og positive sider, bilen har mange ganger flere positive sider enn negative, kanskje til og med 20 ganger!