Daily Archives: mai 2, 2015

ER BILEN GÅRSDAGENS TEKNOLOGI?

Men hva er da egentlig gårsdagen transportteknologi?


Dette med at bilen har denne tittelen, er etterhvert blitt en ganske utbredt retorikk fra de som påberoper seg klima og miljø, men egentlig vil bilen til livs uansett om det hjelper på noen av delene.

Nå sist i dagen Fædrelandsvennen (2mai15) hvor Venstres ordførerkanditat for Kristiansand Ivar Borgundhaugen bruker dette uttrykket (bilde) i en respons til Naturvernforbundets skepsis til den nye E39.Prosjekt1b

Man skulle egentlig ikke bry seg så veldig om dette og lignende bløffe retorikk, men når denne bløffen sammen med andre er faktisk med på å gjøre det enklere å beskatte bilen langt utover hva vi ser i andre Europeiske land, bompenger inkludert, er det på høy tid å avsløre bløffen.

Alle som kun er minimalt kjent med transporthistorien vet at både Jernbane og skipstrafikk ikke bare er gårsdagens teknologi mye mer en bilen, jernbanen er minst en mannsalder eldre og faktisk er skipene helt fra oldtiden.Er man i tillegg litt over gjennomsnittet interessert i transporthistorie, ser man også at det var når bilen kom at nytteverdien av både jernbane og skipstrafikken virkelig tok av og gjorde at samfunnene kunne utvikle seg slik vi opplever i dag, ikke alle kan bo, virke og skape verdier langs havner og jernbanelinjer, så uten tvil har det vært samspillet mellom de forskjellige transportløsningene som har skapt den velstanden både vi og andre vestlige land har, struper du den ene går det utover den andre, i så måte er bilen og veitrafikken navet, eller «the hub» som det heter på engelsk, i hele systemet, eller klarer dere å se for dere hvordan få jernbanen, skipstrafikken og for den slags skyld flytrafikken til å fungere som den gjør i dag uten gode veier og biltrafikk?.

ModesofTravel
Det er samspillet mellom mennesker og varierende teknologi som er med på å skape et godt samfunn, ikke ensporede uttalleser, retorikk og suspekt agenda fra hysterikere.